Tekst Roku 2007

     Teksty proponowane do nagrody roku 2007.

   
    NOMINACJE:

    1.
    Karol Gapiński, Wszyscy płacą za czyny burmistrza, Pałuki nr 35, s. 24
    uzasadnienie Magdy Kruszki: Autor komentarza określa, kto jest tak naprawdę winien i kto powinien ponieść konsekwencje. Utożsamiając się ze społecznością, która niesłusznie zmuszana jest do ponoszenia konsekwencji, wytknął niesprawiedliwość urzędu i wskazał kierunek działań, jakie urząd powinien podjąć. Nie tylko wytknął błąd, ale też pokazał, jak można go naprawić.
    uzasadnienie Dominika Księskiego: Karol w tym tekście zauważa to, co zauważa często: grube nieprawidłowości, nad którymi przechodzi się zwykle do porządku dziennego. Zauważa i drobiazgowo wyjaśnia, o co chodzi. Tekst napisany świetnym piórem.  
    uzasadnienie Staszka Tyrakowskiego: Karol konsekwentnie śledził działalność burmistrz Barcina Ewy Stankiewicz, która kilka razy naraziła na straty gminę poprzez niezrozumiałe decyzje personalne. - Burmistrz ma dźwigać ciężar gminy a nie być dla niej ciężarem - twierdzi Karol Gapiński.

    2.
    Karol Gapiński, Marzenie o godnej śmierci, Pałuki nr 21, s. 24
    uzasadnienie Magdy Kruszki: Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich zginął niemy człowiek, nie jest dziwne, że autor komentarza przypomina o tym, że zmarłemu także należy się szacunek.
    uzasadnienie Doroty Księskiej: Poruszający, temat nie o urzędzie ani nie z urzędu, niedługi (a to zmora komentarzy w Pałukach). Ciekawe ujęcie - nie z gromami na pogotowie, bez pretensji, a ze zwróceniem uwagi na szacunek dla człowieka, dla śmierci.

    3.
    Marek Holak: Nie poznaliśmy mocodawców, Pałuki i Ziemia Mogileńska 31/2007  
    uzasadnienie Dominika Księskiego:  Świetny komentarz dotyczący wyroku w sprawie korpucji za papierosy.

    4.
    Marek Holak: Spadkobiercy, Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 29, s. 24
    uzasadnienie Romana Wolka: Autor pokazał, jak prawni właściciele do ziemi w centrum Mogilna muszą przez 55 lat użerać się z kolejną władzą. Wydawać by się mogło, że z prywatną własnością walczyli tylko komuniści. Tymczasem tak samo zachowywała się władza obecna i za czasów burmistrza Jacka Kraśnego i burmistrza Leszka Duszyńskiego.

    5.
    Tomasz Rogacz Pod flagą Indonezji Pałuki nr 19, s. 24
    uzasadnienie Arkadiusz Majszaka: Komentarz w charakterystycznym stylu Tomasza Rogacza, zwięzły w formie i cięty w treści. Czytelnik nie ma wątpliwości o co chodzi w tych sprawach.
    uzasadnienie Magdy Kruszki: Czujne oko reportera dostrzegło faux pas działacza Samoobrony, który manifestował trzymając w dłoni flagę czerwono-białą. Autor komentarza nie rezygnuje z wytknięcia błędu i nie odmawia sobie przyjemności wykpienia tego błędu. Wszystko oczywiście z umiarem i w dobrym tonie.

   
TYPOWANE DO NOMINACJI BYŁY TEKSTY:

    Barbara Filipiak, Bank Praktycznie Klientów Olewający, Pałuki nr 24/2007 r., strona 24
    uzasadnienie Magdy Wiatrowskiej: Artykuł porusza problem od dawna irytujący klientów i posiadaczy konta w PKO, czyli bardzo często zepsutych bankomatów, nieczynnych okienek oraz ignorowanie potrzeb klientów tego banku, czego niewątpliwym przykładem jest zlikwidowanie oddziału przy ul. Śniadeckich (nie wszyscy mieszkają na osiedlu), a zastąpienie go Agencją PKO pobierającą opłatę za wypłatę kartą przy okienku. Krytyka tej instytucji i wszystko mówiący tytuł komentarza są więc jak najbardziej uzasadnione i w wyczerpujący sposób przedstawiają temat.

    Karol Gapiński, Nie chcę płacić za mobbing, Pałuki nr 50, s. 24
    uzasadnienie Magdy Kruszki: Ten kąśliwy komentarz, był kolejnym w kampanii autora o pieniądze za mobbing, który wywierała była burmistrz na jednej z pracowniczek, a które musiał wypłacić Urząd Miejski z własnej kasy, a nie sama odpowiedzialna za ten proceder. Autor kolejny raz porusza tę kwestię, ale w końcu przynosi to efekt. Po lekturze tego komentarza burmistrz Michał Pęziak wysłał ultimatum do swojej poprzedniczki, żądając pieniędzy, które z tytułu wyroku sądu ratusz wcześniej wypłacił mobbingowanej przez byłą burmistrz poprzedniczki. Ponieważ ta nie spełniła tego żądania, ratusz zaczął przygotowywać pozew do Sądu Pracy przeciwko poprzedniczce Michała Pęziaka.

    Karol Gapiński, Miał służyć wszystkim, służy jednej stronie, Pałuki nr 51, s. 32
    uzasadnienie Magdy Kruszki: Ten komentarz wytyka absurdy w działaniach inwestorskich podejmowanych przez Urząd Miejski w Barcinie. Czyta się to z gorzkim uśmiechem na ustach i załamuje ręce nad niektórymi działaniami urzędników.

    Karol Gapiński, Brawa dla Barcina, Pałuki nr 47, s. 24
    uzasadnienie Magdy Kruszki: Autor bardzo obiektywnie podchodzi do władz Barcina. Kiedy trzeba, wytyka im błędy i nie oszczędza, jeśli chodzi o złośliwości i cięte uwagi, ale w tym wypadku docenia, bo na to zasługują. Zapominając na chwilę o wszystkich błędach i niedociągnięciach, chwali i podkreśla zasługi.

    Marek Holak:  Na kleszcza z nożem Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 22
    uzasadnienie Dominika Księskiego:  Gorzkie, ale prawdziwe

    Marek Holak: Ściągnie dla nas stringi, Pałuki i Ziemia Mogileńska, nr 22
    uzasadnienie Roberta Łuczaka: Podsumowanie nie uzasadnionych styczniowych wypadów byłego burmistrza Mogilna Jacka Kraśnego do Istebnej, na co wziął jako członek Zarządu Powiatu delegację. Nie rozliczył jej, ale przez to miał usprawiedliwioną nieobecność na sesji i nie stracił diety. Wyjazd do Istebnej poza wypoczynkiem Kraśnego, nic nie przyniósł ziemi mogileńskiej.

    Marek Holak: W Chabsku - nie zjem rogali, w Wydartowie zjem ze smakiem", Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 45,  
    uzasadnienie Marka Holaka: Pokazany absurd tworzenia prawa w oderwaniu o lokalnej rzeczywistości.

    Marek Holak: Dotacja na turniej - dotacja na stroje,
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 33/2007 str. 24
    uzasadnienie Staszka Tyrakowskiego: Organizator ociągał się z realizacją nagród i gdyby nie komentarz to kto wie.

    Remigiusz Konieczka, To jest zły pomost, Pałuki nr 41, s. 32
    uzasadnienie Magdy Kruszki: Autor już w październiku apelował o problemie, który wrócił do władz Żnina jakieś trzy miesiące temu. Apelował, podpowiadał, jakie znaczenia ma pomost dla Żnina, podkreślał, co można zrobić. Określił problem i dał gotową receptę. Wystarczyłoby, gdyby władze komentarz przeczytały i skorzystały z rady.

    Remigiusz Konieczka: Bez chowania głowy w piasek, Pałuki nr 28/2007, str. 24
    uzasadnienie Staszka Tyrakowskiego: Sprawa dotyczy zajścia przed lokalem z udziałem policjanta. - Nasze grzechy wytyka nam policja a kto kontroluje policję - pyta Remigiusz. Może dzięki temu sprawa nie została zamieciona pod dywan.

    Magda Kruszka: Żywa pamięć o nieboszczyku, Pałuki nr 38
    uzasadnienie Arkadiusz Majszaka: Zgrabnie napisany tekst polemiczny, który ujawnia nowe fakty dotyczące miejsca pochówku Leona Skórzewskiego.
    uzasadnienie Marty Złotnickiej: Magda zabrała głos we wzbudzającej wiele kontrowersji sprawie pochówku hr. Leona Skórzewskiego, przytaczając na poparcie swego zdania jasne i przekonujące argumenty.
    uzasadnienie Doroty Księskiej: Autorka nie rozstrzyga co prawdą a co zmyśleniem (cytat z Magdy), ale pisze, że naukowiec (a więc "poszukujący" z natury) wcale nie dopytuje, nie szuka, tylko ukrywa się za katedrą i zadziera nosa. A przecież naukowiec przede wszystkim powinien być pokorny (tak jak dziennikarz), szukać, bo nie może być prawdy bez doszukiwania się jej. Autorka dopomina się u naukowca o szacunek dla ludzi.
    uzasadnienie Karola Gapińskiego: Autorka wskazuje czytelnikom, że warto zaufać źródłom mówionym w pisaniu o historii. Twardo broni swego stanowiska w sprawie grobu arystokraty z Lubostronia.

    Arkadiusz Majszak, Kompromis był możliwy, Pałuki nr 17, s. 24
    uzasadnienie Magdy Kruszki: Autor daje po nosie radnym Rogowa, podpowiada, w jaki sposób mogli dojść do porozumienia, przypomina, że podstawą podejmowania wszelkich decyzji jest dyskusja. Są to niby podstawowe prawdy, znane powszechnie, jednak okazuje się, że niektórym trzeba o nich dobitnie przypomnieć.

    Arkadiusz Majszak, Im wcześniej tym lepiej, Pałuki nr 10, s. 24
    uzasadnienie Tomasza Rogacza: Informacja nie jest własnością władzy, tylko społeczeństwa, co arek klarownie wyłożył wójtowi Rogowa.

    Arkadiusz Majszak: Opieszałe ministerstwo, Pałuki nr 19, s. 24
    uzasadnienie Tomasza Rogacza: Arek Majszak wrzucił kamyczek do urzędniczego ogródka. Bynajmniej nie ten kamyczek spowalnia tryby administracyjne, a pasywne zachowanie władz.

    Arkadiusz Majszak: Jasno określić kryteria, Pałuki 7/2008
    uzasadnienie Dominika Księskiego:  Dobry tekst dotyczący drażliwej sprawy, jaką jest procedura naboru na stanowisko. Jasny wywód, jasne zdanie.

    Tomasz Rogacz Samoochrona, Pałuki nr 2, s. 24
    uzasadnienie Arkadiusz Majszaka: Komentarz w charakterystycznym stylu Tomasza Rogacza, zwięzłe w formie i cięte w treści. Czytelnik nie ma wątpliwości o co chodzi w tych sprawach.

    Tomasz Rogacz: Nauczyciel może - radny nie, Pałuki nr 22
    uzasadnienie Arkadiusz Majszaka: Komentarz w charakterystycznym stylu Tomasza Rogacza, zwięzłe w formie i cięte w treści. Czytelnik nie ma wątpliwości o co chodzi w tych sprawach.

    Tomasz Rogacz: Arytmetyka albo cud, Pałuki nr 46
    uzasadnienie Arkadiusz Majszaka: Komentarz w charakterystycznym stylu Tomasza Rogacza, zwięzłe w formie i cięte w treści. Czytelnik nie ma wątpliwości o co chodzi w tych sprawach.

    Tomasz Rogacz: Pieniądze nie śmierdzą, Pałuki nr 49
    uzasadnienie Arkadiusz Majszaka: Komentarz w charakterystycznym stylu Tomasza Rogacza, zwięzłe w formie i cięte w treści. Czytelnik nie ma wątpliwości o co chodzi w tych sprawach.

    Mirosława Roszak: Porządek w porządku, Pałuki nr 14
    uzasadnienie Doroty Księskiej: zawiera bezcenne rady dla PUK-u, Mirka powinna być teraz rozchwytywana przez burmistrzów na szefa PUK-u. No i oczywiście walka z tym, z czym cała gmina jest pogodzona, a co może nawet uważa za normalne.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry