Tekst Roku 2008
    
     O miano najlepszego tekstu historycznego walczy siedem artykułów siedmiu autorów. Poniżej prezentujemy tytuły najlepszych tekstów z kategorii publicystyki historycznej roku 2008 oraz opinie o tych tekstach.

     Barbara Filipiak, Ksiądz generał z Pałuk, Pałuki 46/2008, s. 14-16
     uzasadnienie Mirosławy Roszak: Dobrze zrobiony tekst o wyjątkowym człowieku, poza tym o człowieku, który mając tak wiele zasług w ogóle nie był u nas znany, a doceniany w miejscu odległym od Pałuk - w Miastku, gdzie był proboszczem i gdzie jest pomnik jego pamięci. Basia, by zdobyć materiały poruszyła niebo i ziemię, a to, czego się dowiedziała starczyłoby na min. zapełnienie całego numeru Pałuk. Poza tym tekst był bardzo dobrze przyjęty przez jej informatorów i naszych czytelników, a jeszcze po jego publikacji były telefony z podziękowaniami i kolejnymi ważnymi informacjami dotyczącymi ks. Wituckiego. Nie zdarza sie to często.
     uzasadnienie Stanisława Tyrakowskiego: Ciekawa historia Pałuczanina, dotychczas
mało znanego na naszym terenie.
     uzasadnienie Magdaleny Kruszki: Autorka zadała sobie wiele trudu, żeby dotrzeć do ludzi znających księdza generała Wituckiego lub do osób, które cokolwiek mogłyby o nim powiedzieć. Ze szczególną dbałością opisała historię jego życia i jego zasługi. O tym, jak ważny ten tekst był dla ludzi świadczyć mogą liczne telefony do redakcji po jego publikacji.
     uzasadnienie Ewy Pawlickiej: Artykuł napisany z wielkim profesjonalizmem, gdyż
zawiera niezwykły życiorys księdza, który spędził swe życie w służbie Bogu i Ojczyźnie. Przedstawione w tym artykule fakty dotyczące życia kapłańskiego, pokazują go też jako człowieka otwartego na drugiego człowieka. Ufał Bogu i wierzył, że dobro które dawał ludziom - wróci do niego. I wróciło - na grobie do dziś palą się znicze, leżą kwiaty. Pozostanie w sercach wiernych i ludzi którzy go znali na zawsze. Wybitna postać i to z Pałuk. Często słyszy się lub czyta artykuły o ludziach zasłużonych z innych regionów kraju, a tuż obok nas mieliśmy tak wspaniałego człowieka. Artykuł pouczający, z którego każdy z nas może sobie wyciągnąć wnioski, jak żyć, jak pozostawać wiernym własnym zasadom, jakim warto być człowiekiem.
     uzasadnienie Magdaleny Wiatrowskiej: W interesujący sposób połączona została
przeszłość z teraźniejszością. Autorka dotarła do bardzo wielu osób, które znały bohatera artykułu, co wymagało dużego zaangażowania i podejrzewam sporo czasu. Dla tych, którzy znali księdza Wituckiego osobiście pozostał w pamięci po dzień dzisiejszy, tym, którzy znali go tylko z rodzinnych opowiadań artykuł pozwolił poznać księdza lepiej - nie tylko jako uczestnika II wojny światowej, ale przede wszystkim jako człowieka, który do końca wierzył w swoje ideały. Po przeczytaniu artykułu nasuwa się myśl, że warto byłoby odszukać swoich przodków. Kto wie, może któryś z moich prapradziadków dokonał wielkich rzeczy, a ja o tym
nie wiem?
     uzasadnienie Remigiusza Konieczki: Wybitna postać trochę zapomniana na Pałukach, o księdzu - w porównaniu z innymi osobistościami - nie mówi się dużo, autorka w ciekawy sposób przypomniała historię życia ks. Wituckiego, warto upamiętnić tę postać.
     uzasadnienie Tomasza Rogacza: Tekst przygotowany niezwykle starannie. Autorka
dotarła do licznych materiałów źródłowych, co najbardziej cenne do ludzi, którzy pamiętali generała. Zdobyła fantastyczne fotografie, które mówią równie wiele, co słowa.

     Karol Gapiński, Dziedzice na Młodocinie, Pałuki Wkładka Magazynowa 12/2008, s. 5-11
     uzasadnienie Mirosławy Roszak: Tekst łączący przeszłość z teraźniejszością, ciekawie zrobiony z ładnymi zdjęciami. Poza tym łączący losy wielu ludzi.
     uzasadnienie Doroty Księskiej: Ciekawa dokumentacja fotograficzna, rozmówcy wyciśnięci, zgrabne połączenie przeszłości z teraźniejszością
     uzasadnienie Tomasza Rogacza: Dziedzice na Młodocinie. Historia to nie tylko ludzie, ale także miejsca. Być może właśnie one mówią najwięcej. W artykule Karola pałac w Młodocinie opowiada bardzo dużo. Należy tez docenić ogrom pracy potrzebny na zebranie materiałów.

     uzasadnienie Magdaleny Kruszki: Autor opisał dzieje majątku w Młodocinie, dzieje jego właścicieli, ich zasługi. Dotarł do źródeł, zadał sobie wiele trudu, żeby opisać historię obiektu bardzo zaniedbanego i właściwie już nawet nie atrakcyjnego. Zakończył analizą sytuacji na dzień dzisiejszy i prognozą na przyszłość. Bardzo cenny tekst informacyjny, zwłaszcza dla osób związanych z dworem w Młodocinie.

     Remigiusz Konieczka: Tajemnica strychu wyjaśniona, Pałuki 21/2008 strona 1 i 6
     uzasadnienie Dominika Księskiego: Siejcie, a zbierać będziecie. Dziennikarz śledczy każdym dobrym tekstem zwiększa szanse na następne, bo ludzie z zaufaniem przyjdą do niego zdradzić mu kolejne tajemnice. Publicysta historyczny odkrywając jedną tajemnicę, wskazuje furtki do następnych. I czytelnicy mu te furtki otwierają. Fascynująca historia, związana z wojną, Bankiem Ludowym, budynkiem redakcji, naszą gazetą, wysiedleniami, ludźmi Żnina. Nominacja za pracę, rozmowy z ludźmi i umiejętność ich wykorzystania.
     uzasadnienie Stanisława Tyrakowskiego: Remigiusz zakończył historię pamiątkowych medali, które wróciły do wiekowego już właściciela.
 
     Paweł Lachowicz, Usunąć raz na zawsze ślad panowania niemieckiego z Rynku oraz Murowany zbór przetrwał 101 lat, Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 29, strony 14-15
     uzasadnienie Magdaleny Lachowicz: Ciekawy artykuł o historii kościoła ewangelickiego, który stał na Rynku w Mogilnie. Artykuł ukazał fakty potwierdzone dokumentami, które autor zdobył odwiedzając Państwowe Archiwum, dzięki którym lokalna społeczność dowiedziała się prawdy o tym dlaczego kościół został zburzony. Młodzi mieszkańcy dzięki artykułowi zapoznali się z częścią historii naszego miasta. Poprzez tę publikację autor udowodnił, że redaktorzy naszej gazety nie sieją nienawiści do Niemców, o co posądzał ich mogileński wikariusz.

     Arkadiusz Majszak, Odwrócony pomnik, Pałuki nr 52
     uzasadnienie Dominika Księskiego: Temat, którego nie powstydziłby się dziennik ogólnopolski czy kwartalnik historyczny. Temat skłaniający do rozmyślań. Temat zrealizowany tak, że nie ma dziur w materiale.

     Joanna Świetnicka, Zginął w katastrofie radzieckiego bombowca, Pałuki i Ziemia
Mogileńska nr 28
     uzasadnienie Romana Wolka: Autor przedstawił, nieznane bliżej lokalnej społeczności, fakty związane z tajemniczym wypadkiem samolotu, który miał miejsce w Poznaniu. W tym tragicznym wypadku zginął mieszkaniec Stawisk (gm. Mogilno). O fakcie tym nikt nigdy by się nie dowiedział, gdyby nie artykuł napisany przez Joannę Świetnicką. Dziennikarka dotarła do rodziny tragicznie zmarłego i ukazała fakty związane z tym wypadkiem.
     uzasadnienie Roberta Łuczaka: Bardzo ciekawa historia mieszkańca Stawisk, który
zginął w katastrofie lotniczej.

     Roman Wolek, Zagadka śmierci ojca Honoriusza, Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 16
     uzasadnienie Dominika Księskiego: Zebranie w jeden tekst tego wszystkiego, co o śmierci Ojca Honoriusza wiadomo i dodanie tego, czego opinia publiczna jeszcze nie wiedziała, uważam za duże wydarzenie w historii gazety. To nasz temat. Reporter poszukał, wykorzystał różne źródła, dobrze napisał.
     uzasadnienie Marka Holaka: Tekst ponadlokalny. Roman Wolek odsłania nowe informacje, dociera do nowych świadków i publikuje nowe zdjęcia z tajemniczej śmierci poznańskiego dominikanina.
     uzasadnienie Magdaleny Lachowicz: Autor zamieścił w swoim artykule nieznane lokalnej społeczności fakty dotyczące tajemniczego wypadku, w wyniku którego zmarł o. Honoriusz. Pomimo że minęło już ćwierć wieku autor postarał się i dotarł do osób, które w jakiś sposób związane były z wypadkiem oraz do tych, którzy osobiście znali o. Honoriusza. Artykuł wzbogacony był unikatowymi zdjęciami z miejsca wypadku.
     uzasadnienie Remigiusza Konieczki: Życie i śmierć kapłana widziana z perspektywy
kilkudziesięciu lat, ciekawe zdjęcia i wypowiedzi osób, które go znały.
     uzasadnienie Joanny Świetnickiej: W artykule dokładnie przedstawione zostały, nieznane bliżej lokalnej społeczności, fakty związane z tajemniczym wypadkiem o. Honoriusza. Autor, mimo że od wypadku minęło już 25 lat, dotarł do osób powiązanych z wypadkiem jak i znających o. Honoriusza. Dotarł również do dokumentacji związanej z tą sprawą jak i do unikatowych zdjęć z miejsca wypadku.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry