Rada Gminy w Szubinie

    Nowi radni

     Poniżej sylwetki radnych Szubina.

     Kazimiera Chareńska, radna SLD

     Ma 49 lat, od roku jest sołtysem Wąsosza, gdzie mieszka i pracuje. Od 8 lat prowadzi własny sklep. W wyborach startowała z ramienia SLD, ale - jak mówi o sobie - jest osobą bezpartyjną. Jednym z ważniejszych celów, które chciałaby zrealizować, jest przyłączenie Wąsosza, Gąbina i Kowalewa do planowanej budowy kolektora ściekowego. Podczas swojej kadencji chce zadbać o bezpieczeństwo dzieci dowożonych autobusami szkolnymi ze wsi do szkół w mieście. Obserwuje bowiem na co dzień brak barierek ochronnych zabezpieczających dzieci podczas wsiadania do autobusu, a także brak przejść dla pieszych.

    Jan Szparag, radny SLD

    Ma 43 lata, mieszka i pracuje w Szubinie, od 1986 roku prowadzi sklep. Od dwóch lat związany jest z SLD. Przed ośmioma laty kandydował na stanowisko radnego i aby wejść do rady zabrakły mu dwa głosy. Funkcja członka rady będzie jego pierwszym poważnym doświadczeniem samorządowym. Najważniejsze cele, które - zdaniem Jana Szparaga należy zrealizować w tej kadencji - to dokończenie rozbudowy ulicy Winnica, a także dalszy rozwój prac związanych z budową wodociągów i kanalizacją gminy i miasta Szubina.

    Hanna Adamczewska, radna SLD

    Z SLD radna jest związana od kilku lat, jest emerytką, ma 52 lata. Pytana o najważniejsze cele, jakie rada powinna zrealizować, podkreśliła konieczność kontynuacji inwestycji rozpoczętych na terenie miasta i gminy Szubin. Jest zdecydowaną zwolenniczką inwestowania w sport i rekreację, każda złotówka wydana na ten cel zwróci się - jej zdaniem trzykrotnie - poprzez oszczędności wydane na leczenie. Uważa, że jak największe środki pieniężne wygospodarowane z budżetu gminy należy przeznaczyć na inwestowanie w dzieci i młodzież na terenie naszej gminy.

    Teresa Stachowiak, radna BBW

    Jest sołtysem Zamościa, ma 47 lat. Na co dzień pochłania ją praca społeczna. Skupia wokół siebie grono mieszkańców Zamościa. Działa w stowarzyszeniu Nasz Zamość, w tym roku zamierza ubiegać się po raz kolejny o funkcję sołtysa. Za najważniejsze cele do zrealizowania uznaje doprowadzenie gazu do Zamościa, oświetlenie nowo wybudowanego chodnika na ulicy Bydgoskiej oraz jego dalszą budowę w kierunku Żurczyna. Będzie się również starała doprowadzić do utwardzenia ulicy Polnej.

    Andrzej Kwaśniewski, radny BBW

    Funkcję sołtysa Samoklęsk Małych piastuje już drugą kadencję. Wraz z małżonką prowadzi gospodarstwo rolne. Pracuje również jako frezer narzędziowy. We wsi Samoklęski Małe mieszka od 1972 roku. Jak sam podkreśla, udało się mu w ciągu swojej pracy społecznej doprowadzić do oświetlenia ulic na terenie całego sołectwa. Teraz jego głównym celem będzie założenie nowego chodnika we wsi Samoklęski. Podkreśla, że brak chodnika przyczynił się w ostatnim czasie do dwóch wypadków.

    Andrzej Wolnik, radny BBW

    Został radnym startując z ramienia BBW, z którym jest związany od trzech lat. Ma 43 lata, prowadzi działalność gospodarczą, jest mieszkańcem Kowalewa. Posiada doświadczenie samorządowe, po wyborach w roku 90. funkcję radnego piastował przez półtora roku. Podkreślił, że wówczas z funkcji radnego zrezygnował na rzecz wyjazdu za ocean. Uważa, że zdobyte  doświadczenie obecnie może być dla niego pomocne w piastowaniu funkcji na którą został wybrany. Jako przedstawiciel wsi chciałby zadbać głównie o rozwój infrastruktury na wsiach, a także doprowadzić do końca prace związane z budową boiska sportowego w Kowalewie, której jest inicjatorem. Jako radny chce skupić się na masowym rozwoju sportu na wsiach. Chce być rzecznikiem wsi.

    Krzysztof Holec, Jantar

    Mimo przegranej w walce o burmistrzowski fotel za swój sukces uważa uzyskanie mandatu radnego. Podkreśla jednak, iż jest to sukces prowizoryczny, liczył bowiem, że więcej osób z ugrupowania Jantar zasiądzie w nowej radzie. Zdaje sobie sprawę, że jako jedyny reprezentant tego ugrupowania w radzie będzie miał utrudniony wpływ na podejmowanie decyzji. Na razie nie potrafi ocenić czy podejmie dialog z radnymi innych ugrupowań, wszystko zależy od tego, czy przyjmą podobne do niego cele. Za główny cel, który chciałby realizować, uznaje właściwą gospodarkę pieniędzmi gminy.

    Stanisław Wypych, PSL

    Jedyna nowa twarz wśród radnych PSL w nowej radzie. Ma 36 lat, pracuje w Gminnej Spółdzielni w Szubinie. Członek stowarzyszeń Kraina Uśmiechu, zajmującego się dożywianiem dziecioraz Old Boys, które skupia sympatyków piłki nożnej. Pytany o najważniejsze cele, które zamierza zrealizować jako radny podkreśla, że najpierw zamierza poznać strukturę s także mechanizmy funkcjonowania samorządu. Dopiero po zapoznaniu się z głównymi problemami Miasta i Gminy Szubin planuje skupić się na najważniejszych celach, które są do zrealizowania.

Róża Kirschhiebel

Tygodnik Szubiński Pałuki nr 48/2002

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry