Mogileński Dom Kultury - MY TU GRAMY

Dla Kowalewa – urna w Kowalewie

    Nowe obwody wyborcze

     Do rady gminy Szubin wybierać będziemy 21, a nie 28 radnych. Tak szubińscy radni zadecydowali podczas piątkowej sesji.

     14 czerwca radni zadecydowali również o podziale gminy i miasta Szubin na okręgi wyborcze oraz dokonali zmian w podziale na stałe obwody wyborcze.

    CZTERY OKRĘGI WYBORCZE

    Miasto i gmina Szubin staną do wyborów samorządowych do rad gmin podzielone na cztery okręgi wyborcze, a rada gminy będzie liczyła 21 radnych zamiast 28, jak ma to miejsce obecnie. Radni zaakceptowali propozycje komisarza wyborczego, która zakłada podział miasta na dwa okręgi wyborcze, w których będzie wybieranych po pięciu radnych. Gmina (z wyłączeniem miasta) będzie podzielona na dwa okręgi jeden pięciomandatowy a drugi sześciomandatowy.

    Pięciomandatowy okręg wyborczy nr 1 będzie obejmował część zachodnią miasta wraz z częścią tylko sołectwa Wolwark – ze wsią Wolwark. Okręg nr 2, w którym szubiniacy będą wybierać także pięciu radnych obejmować będzie część wschodnią miasta oraz sołectwa Grzeczna Panna, Szubin Wieś, Łachowo i Smolniki. Granica w mieście między okręgiem wyborczym nr 1 a okręgiem nr 2 przebiega ul. Reymonta następnie ul. Nakielską, ul. Dąbrowskiego, później biegnie w górę ul. Ogrodową, przechodzi w ul. 3 Maja, a następnie skręca w ul. Młyńską i od spalonego młyna granicą jest Gąsawka.

    Okręg wyborczy nr 3 wyłoni również 5 radnych i w jego skład wejdą sołectwa:  Chraplewo, Chomętowo, Ciężkowo, Dąbrówka Słupska, Kowalewo, Królikowo, Mąkoszyn, Retkowo, Słonawy, Słupy, Wąsosz, Zalesie, Żędowo oraz część sołectwa Wolwark, a mianowicie wieś Pińsko.

    Sześciomandatowym okręgiem wyborczym jest okręg  nr 4, który obejmuje sołectwa Godzimierz, Kołaczkowo, Kornelin, Małe Rudy, Rynarzewo, Samoklęski Duże, Samoklęski Małe, Stary Jarużyn, Szkocja, Tur, Zamość, Żurczyn.

    KOWALEWO I SZPITAL

    Radni zadecydowali również o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody glosowania oraz o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Rejonowym w Szubinie. Dotąd miasto było podzielone na 14  obwodów do glosowania. Pięć obwodowych komisji wyborczych mieściło się w Szubinie, a pozostałe siedziby, w których głosowali pozostali mieszkańcy były w Zalesiu, Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie, Słupach, Kołaczkowie, Samoklęskach Dużych, Turze, Zamościu. Do wymienionych radni piątkowa uchwałą dodali obwód z siedzibą w szkole w Kowalewie, który obejmuje tę wieś oraz obwód w szubińskim szpitalu.

    Dotychczas mieszkańcy Kowalewa oddawali głosy w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w lokalu w Słupach. Wniosek, by Kowalewo miało swój obwód na miejscu, przedstawił podczas zebrania wiejskiego radny powiatowy Roman Danielewski.

    Utworzenie odrębnego obwodu wyborczego w Szpitalu Rejonowym w Szubinie umożliwi przebywającym tam chorym udział w wyborach.

Kamila Czechowska

Tygodnik Szubiński Pałuki nr 29/2002

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry