Reklama w kalendarzu

   
   
Tylko Wspólnocie 2006 udało się zarejestrować kompletne listy we wszystkich 4 okręgach wyborczych. Absolutną sensacją tegorocznych wyborów jest brak listy ugrupowania Jerzego Szczotki Piasta. Rada w Mogilnie liczy 21 radnych. O jedno miejsce walczyć będzie 9,6 kandydatów.


OKRĘG NUMER 1
- 6 MANDATÓW
(wschodnia część
 miasta Mogilna +
 Olsza, Świerkówiec,
 Bystrzyca)
KWW WSPÓLNOTA
1. Grzegorz Tomasz Stochliński,
l. 50 - Mogilno
2. Marzena Cegiel, l. 28     
- Mogilno
3. Dorota Małgorzata Łuczyszyn,
 l. 37 - Mogilno
4. Jerzy Marian Prusak, l. 40
- Mogilno
5. Norbert Michał Dombek, l. 33
- Mogilno
6. Marian Krzysztof Zaręba, l. 56
- Mogilno
7. Waldemar Tadeusz Krystkowiak,
l. 37 - Mogilno
8. Małgorzata Mikołajczak, l. 27
- Mogilno
9. Ewa Kwit, l. 44              - Mogilno
10. Piotr Cieślewicz, l. 44 - Mogilno
11. Iwona Barczak-Dudziak, l. 42
- Mogilno
12. Radosław Marcin Nowak, l. 24
- Mogilno
KWW PRZYMIERZE
W MOGILNIE
1. Zdzisław Konieczka, l. 43 - Mogilno
2. Maria Jolanta Weber, l. 60
- Mogilno
3. Mariusz Andrzej Mikołajczak,
l. 28 - Mogilno
4. Grzegorz Januchowski, l. 43
- Mogilno
5. Jacek Stanisław Wachowiak, l. 48
- Mogilno
6. Mirosław Maciejewski, l. 26
- Bąbowo
7. Witold Janusz Pochylski, l. 46
- Mogilno
8. Roman Polacki, l. 46     - Mogilno
9. Jadwiga Harko, l. 55     - Mogilno
10. Andrzej Kalisiak, l. 65
- Mogilno
11. Elżbieta Olga Sarnowska, l. 62
- Mogilno
12. Andrzej Tylisz, l. 47     - Mogilno
KWW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. Jan Edward Thiede, l. 59 - Mogilno
2. Alina Barbara Dobersztyn, l. 46
- Mogilno
3. Zbigniew Jan Figiel, l. 45 - Mogilno
4. Mirosława Małgorzata Cymerman, l. 32  - Mogilno
5. Stanisław Waldemar Klamecki,
l. 56 - Mogilno
6. Beata Żuchowska, l. 21 - Mogilno
7. Władysław Banaszak, l. 58 - Mogilno
8. Przemysław Dudziak, l. 27
 - Świerkówiec
9. Elżbieta Koźmińska, l. 53 - Mogilno
10. Robert Maćkowiak, l. 31 - Mogilno
11. Edyta Łucja Krąkowska, l. 37
- Mogilno
12. Artur Piekarczyk, l. 27 - Mogilno
KWW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Michał Antoni Jasiński, l. 58
- Mogilno
2. Stanisław Grela, l. 57     - Mogilno
3. Maria Magdalena Kapała, l. 52
- Mogilno
4. Wioleta Anna Michalak, l. 44
- Mogilno
5. Stanisław Zając, l. 53
- Świerkówiec
6. Bogdan Stramol, l. 45 - Mogilno
7. Marian Nowakowski, l. 48 - Mogilno
8. Grażyna Ewa Welzandt, l. 46
 - Mogilno
9. Aleksandra Helena Czerwińska,
 l. 72 - Mogilno
KWW PSL
1. Krzysztof Józef Solarczyk, l. 58
- Mogilno
2. Józef Witka, l. 61 - Mogilno
3. Jacek Chmielarczyk, l. 62 - Mogilno
4. Marek Leon Wolski, l. 51
- Mogilno
5. Ludwik Lewandowski, l. 66
- Mogilno
6. Zbigniew Spólnik, l. 42 - Mogilno
KWW SAMOOBRONA RP
1. Michał Feliks Kąkolewski, l. 60
- Mogilno
2. Piotr Rogala, l. 59         - Mogilno
3. Marek Modrzejewski, l. 32
- Mogilno
4. Monika Teresa Kuźba, l. 26
- Mogilno
5. Magdalena Skibiszewska, l. 30
- Mogilno
6. Tomasz Walenty Fabiszewski,
l. 30 - Mogilno
OKRĘG NUMER 2
- 5 MANDATÓW
(zachodnia część
 miasta Mogilna)
KWW WSPÓLNOTA 2006
1. Piotr Kazimierz Kaźmierczak,
l. 45 - Mogilno
2. Sława Iwona Długokęcka, l. 43
- Mogilno
3. Edward Marian Abram, l. 51
- Mogilno
4. Grażyna Helena Lewandowska,
l. 54 - Mogilno
5. Ryszard Zaręba, l. 55     - Mogilno
6. Alicja Józefa Kozłowska, l. 48
- Mogilno
7. Hubert Maciejewski, l. 37 - Mogilno
8. Sławomir Łukasz Szczeblewski,
 l. 21 - Mogilno
9. Danuta Ewa Ciesielska, l. 64
- Mogilno
10. Krzysztof Jakubowski, l. 23
- Mogilno
KWW PRZYMIERZE
W MOGILNIE
1. Grzegorz Wojciechowski, l. 45
- Mogilno
2. Zbigniew Jan Bleja, l. 60 - Mogilno
3. Andrzej Mazurkiewicz, l. 50
- Mogilno
4. Stefan Józef Śmigielski, l. 57
- Mogilno
5. Maria Białęcka, l. 65      - Mogilno
6. Marek Robert Opaliński, l. 57
- Mogilno
7. Maria Malczewska, l. 44
- Świerkówiec
8. Karol Ireneusz Dziuba, l. 37
- Mogilno
9. Jacek Kończal, l. 41          - Mogilno
10. Eugeniusz Józef Jasiecki, l. 48
- Mogilno
KWW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. Barbara Maria Szafarek, l. 60
- Mogilno
2. Marian Jacek Wegner, l. 57
- Mogilno
3. Renata Śmigielska, l. 61 - Mogilno
4. Barbara Zofia Oblizajek, l. 60
- Mogilno
5. Grzegorz Jan Kożański, l. 29
- Mogilno
6. Sława Taciak, l. 30           - Mogilno
7. Walerian Chełminiak,. l. 60
- Mogilno
8. Barbara Czarnecka, l. 54 - Mogilno
9. Wojciech Marian Serkowski, l. 25
- Mogilno
KWW PSL
1. Stanisław Leon Żerdka, l. 58
- Świerkówiec
2. Jan Sumisławski, l. 63    - Mogilno
3. Aleksander Tkacz, l. 59 - Mogilno
4. Dariusz Paweł Bubak, l. 41
- Mogilno
5. Leszek Piotr Leśny, l. 50
- Mogilno
6. Stanisław Ruta, l. 50      - Mogilno
KWW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Jerzy Wojciech Łaganowski, l. 53
- Mogilno
2. Danuta Rychłowska, l. 52 - Mogilno
3. Zbigniew Bronisław Paradowski, l. 54                                 
- Mogilno
4. Tomasz Kurant, l. 38 - Mogilno
5. Ewa Aldona Wudzińska, l. 45
- Mogilno
6. Jadwiga Zofia Przysiecka, l. 45
- Mogilno
KWW SAMOOBRONA RP
1. Ewa Barbara Nogajczyk, l. 42
- Mogilno
2. Dariusz Piotr Barański, l. 33
- Stawiska
3. Maria Magdalena Wróbel, l. 52
- Mogilno
4. Łukasz Piotr Nowiński, l. 27
- Bystrzyca
5. Rafał Jan Skibiszewski, l 31
 - Mogilno
OKRĘG NUMER 3
- 5 MANDATÓW
(wschodnia część
gminy Mogilno)
KWW WSPÓLNOTA 2006
1. Iwona Renata Golis, l. 36
- Stawiska
2. Maria Urszula Linke-Walkowska, l.  51                                 
- Mogilno
3. Daniel Kędzierski, l. 31
- Twierdziń
4. Janusz Zdzisław Prussak, l. 42
- Wszedzień
5. Anna Maria Jakubowska, l. 26
- Wiecanowo
6. Marek Wincenty Kaźmierczak,
l. 50 - Mogilno
7. Tomasz Rafał Łuczak, l. 37
- Wszedzień
8. Grzegorz Łukasz Chojnacki, l. 27
- Palędzie Kościelne
9. Andrzej Tromski, l. 45        - Iskra
10. Małgorzata Jędrzejewska, l. 47
- Wylatowo
KWW PRZYMIERZE
W MOGILNIE
1. Piotr Roman Czerniak, l. 36
- Stawiska
2. Piotr Bielewicz, l. 41      - Mogilno
3. Adam Kowalski, l. 39    - Stawiska
4. Paweł Woroch, l. 30   
- Wszedzień
5. Roman Bogdan Gwiazda, l. 48
- Padniewko
6. Romuald Andrzej Nowakowski,
l. 44 - Chabsko
7. Stanisław Kuciński, l. 53  - Żabno
8. Janusz Myszkowski, l. 47
- Niestronno
9. Zenon Chlebowski, l. 43
- Palędzie Dolne
10. Piotr Wojciech Smółka, l. 39
- Dąbrówka
KWW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. Tadeusz Stanisław Filipczak, l. 58
- Wylatowo
2. Stanisław Radtke, l. 57
- Dąbrówka
3. Jan Ignacy Skubiszak, l. 57
- Sadówiec
4. Krzysztof Marian Konieczka, l. 38
- Józefowo
5. Piotr Władysław Krzywy, l. 44
- Iskra
6. Agnieszka Ewa Kozińska, l. 26
- Wasielewko
7. Piotr Malczewski, l. 36
- Wszedzień
8. Sławomir Maciej Kwit, l. 37
- Padniewo
9. Paweł Wilk, l. 35      - Wiecanowo
KWW PSL
1. Paweł Molenda, l. 49
- Padniewko
2. Małgorzata Genowefa Małecka,
l. 45 - Żabno
3. Zenon Kazimierz Zieliński, l. 56
- Padniewo
4. Lila Halina Urban, l. 57
- Wiecanowo
5. Bogdan Stanisław Janikowski,
l. 42 - Wylatowo
6. Jolanta Ewa Kosnowska, l. 40
- Chabsko
7. Tomasz Piotr Ciążyński, l. 43
 - Niestronno
8. Jan Antoni Sieszchuła, l. 46
- Przyjma
9. Tadeusz Mikołajczyk, l. 58
- Wszedzień
KWW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Genowefa Kąkol, l. 60
- Czaganiec
2. Aleksandra Maria Kędzierska,
l. 59 - Padniewko
3. Alicja Dłutkowska, l. 65
- Mogilno
4. Małgorzata Anna Kujawska, l. 44
- Wylatowo
5. Wanda Jamrych, l. 41 - Chabsko
6. Iwona Maria Lusztyk, l. 39
- Wiecanowo
7. Janusz Kazimierz Kmieć, l. 50
- Mogilno
8. Wacław Zarychta, l. 21 - Wyrobki
KWW SAMOOBRONA RP
1. Barbara Krystyna Lech, l. 49
- Żabienko
2. Zbigniew Jarosław Chojnacki,
l. 40 - Padniewko
3. Adam Szczepan Nowak, l. 52
 - Twierdziń
4. Zygmunt Suski, l. 39
- Dąbrówka
5. Roman Wawer, l. 42
- Padniewko
OKRĘG NUMER 4
- 5 MANDATÓW
(zachodnia część
gminy Mogilno)
KWW WSPÓLNOTA 2006
1. Rafał Szarzyński, l. 39    - Strzelce
2. Wiesława Helena Kozłowska, l. 45
- Kwieciszewo
3. Tadeusz Wachowiak, l. 48
- Czarnotul
4. Anita Wleklińska, l. 18
- Dzierżążno
5. Halina Maria Chałupniczak, l. 52
- Zbytowo
6. Mirosław Ruta, l. 40         - Bielice
7. Tadeusz Sikorski, l. 42
- Marcinkowo
8. Tadeusz Krotoszyński, l. 47
- Marcinkowo
9. Elżbieta Anna Rólska, l. 48
- Gębice
10. Maria Barbara Szczepaniak, l. 58
- Marcinkowo
KWW PRZYMIERZE
W MOGILNIE
1. Mirosław Wojciech Kinowski,
l. 46 - Kwieciszewo
2. Zbigniew Stanisław Palak, l. 57
- Goryszewo
3. Piotr Gmur, l. 43
- Marcinkowo
4. Julianna Kamela, l. 61    - Gębice
5. Grzegorz Jacek Mądry, l. 50
- Marcinkowo
6. Zenon Jan Łepski, l. 52
- Strzelce
7. Krzysztof Marian Meller, l. 50
- Dzierżążno
8. Małgorzata Barbara Szymkowiak, l. 34 - Wasielewko
9. Władysław Jan Widomski, l. 52
- Kwieciszewo
KWW PSL
1. Stanisław Zygmunt Wojtasiński,
l. 60 - Bielice
2. Maria Elżbieta Nadolna, l. 52
- Gębice
3. Michał Marian Gajewicz, l. 55
- Kwieciszewo
4. Elżbieta Kołacka, l. 55
- Kunowo
5. Paweł Bolesław Szydzik, l. 65
- Strzelce
6. Stanisław Redmann, l. 45
- Gozdanin
7. Zdzisława Kazimiera Budzyńska,
l. 62 - Goryszewo
8. Zdzisław Andrzej Dobrzeniecki,
l. 55 - Zbytowo
9. Czesław Kaczorowski, l. 56
- Dzierżążno
KWW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. Ryszard Strzelecki, l. 55
- Gębice
2. Grzegorz Józef Kwieciński, l. 47
- Kwieciszewo
3. Konrad Andrzejewski, l. 53
- Procyń
4. Grzegorz Bogdan Kula, l. 48
- Kunowo
5. Zbigniew Marian Kaszubski, l. 43
- Szczeglin
6. Bogdan Jerzy Dyrda, l. 46
- Gozdanin
7. Mirosław Skowroński, l. 48
- Bielice
KWW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Irena Maria Tupalska, l. 44
- Gębice
2. Tomasz Józef Kardaś, l. 54
 - Marcinkowo
3. Włodzimierz Szczególski, l. 53
 - Ratowo
4. Grzegorz Konrad Musidłowski,
l. 47 - Gębice
5. Zbigniew Jaszcz, l. 41    
 - Gębice
6. Michał Leszek Chojecki, l. 23
- Mogilno
KWW SAMOOBRONA RP
1. Stanisław Strzelecki, l. 49
- Zbytowo
2. Zbigniew Węcki, l. 47
 - Czarnotul
3. Rafał Piotr Dobrzyniecki, l. 32
- Zbytowo
4. Andrzej Piotr Grubczak, l. 30
- Gębice
5. Maria Nowacka, l. 52
- Świerkówiec
6. Benedykt Jan Jósiak, l. 60
- Kwieciszewo

zebrał:
Marek Holak
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 766 (42/2006)
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry