Podsumowanie rządów Leszka Jakubowskiego

Mijająca kadencja Leszka Jakubowskiego przebiegała pod hasłem poprawy infrastruktury. Łączna długość wyremontowanych ulic w mieście (bez starówki) wynosi 8,5 km, a dróg na wsi - 4,2 km. Imponuje rozwój bazy sportowej.

Otwarcie Orlika przy Szkole Podstawowej nr 2. Burmistrz Leszek Jakubowski pokonuje stojącego na bramce Henryka Tokarza strzałem technicznym wewnętrzną częścią stopy
     fot. Remigiusz Konieczka

Przed 4 laty w czasie kampanii wyborczej ubiegający się o urząd burmistrza po jednej kadencji przerwy Leszek Jakubowski zapowiadał realizację zadań w pięciu dziedzinach. I tak w zakresie dróg i ulic: budowę i modernizację dróg i ulic, przyspieszenie budowy obwodnicy Żnina; w zakresie turystyki i sportu: budowę bazy żeglarskiej nad Dużym Jeziorem, budowę plaży nad Małym Jeziorem, budowę ścieżek rowerowych, budowę basenu; w zakresie oświaty: modernizację bazy oświatowej, budowę sal gimnastycznych i boisk sportowych, budowę placów zabaw, zwiększenie środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne; w zakresie pomocy społecznej: zwiększenie wydatków na dożywianie najuboższych, pomoc finansową przy zakupie podręczników, stypendia dla młodzieży uzdolnionej; w zakresie aktywizacji i promocji: stworzenie strefy ekonomicznej, utworzenie centrum wspierania pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców i rolników, ożywienie centrum Żnina i aktywizację środowisk wiejskich.
        MOŻLIWOŚCI
Już na początku kadencji burmistrzowi Leszkowi Jakubowskiemu udało się stworzyć szeroką koalicję w Radzie Miejskiej. Zaproponowanie stanowiska wiceburmistrza Aleksandrze Nowakowskiej, która była w drugiej turze wyborów jego rywalką, wzmocniło jego pozycję. Skutecznym zabiegiem politycznym była propozycja pracy na stanowisku wiceprezesa Wodociągów i Kanalizacji dla radnego Janusza Biegańskiego, który mógł wyrosnąć na trudnego rywala politycznego i jednego z czołowych opozycjonistów. Mając za sobą poparcie SLD, PiS, Forum Samorządowego Pałuki, PSL i kilku radnych niezależnych, burmistrz mógł spokojnie realizować swój program wyborczy.
        DROGI I ULICE
Mijająca kadencja będzie kojarzyć się z remontami wielu dróg i ulic. W 2007 roku zmodernizowano 6 odcinków ulic (Górska 140 m; dojazd do garaży przy Żytniej 70 m, skrzyżowanie Granicznej, Dębowa w Bożejewiczkach 385 m), 1 odcinek drogi (Cerekwica 240 m) i chodnik oraz parking na Browarowej.  
W 2008 roku zmodernizowano ulice: Sadową 300 m, Sobieskiego 280 m, Miodową 247 m,  Łokietka 101 m, Bolesława Śmiałego 60 m, Potockiego 162 m, plac przy ul. Wiejskiej oraz Zjazdową w Bożejewiczkach 385 m.
Rok 2009 to kolejne inwestycje drogowe. Zrealizowano remonty 8 ulic: Fabryczna 751 m, Sportowa 324 m; Lipowa 260 m; Wiejska 275 m; Żytnia, Okrężna w Bożejewiczkach 298 m, oraz drogi w Białożewinie o długości 230 m. Utwardzono plac na parking przy ul. Spokojnej oraz obok Przedszkola Miejskiego nr 2. Zmodernizowano chodniki i drogę dojazdową przy ul. Żytniej. 
W roku 2010 roboty poszły tak szerokim frontem, że mieszkańcy z powodu utrudnień komunikacyjnych zaczęli krytykować, że w roku wyborczym burmistrz rozkopuje cały Żnin, by jak najwięcej zrealizować. Wyremontowano ulice (niektóre prace jeszcze trwają): Jeziorną 300 m; Dąbrowskiego 700 m, Nowotki 649 m, Skrajną 209, Spokojną 238, Kazimierza Wielkiego 175, Ptasią 183 m, Cichą 163 m, Składową 500 m, Majdanową 240, Opłotkową 160, Tysiąclecia 195 m, Pocztową 325 m, Łąkową 280 m, Brzegową 180 m, Wodną, Przesmyk, 700-lecia, oraz Śniadeckich. Wzmocniono drogi gminne: Uścikowo - Kaczkowo 800 m, Murczyn - Jadowniki Bielskie 2000 m oraz w Dochanowie i Brzyskorzystwi 360 m. Nowe nawierzchnie z polbruku uzyskały drogi w Podgórzynie 432 m oraz w Brzyskorzystewku 420 m. Zbudowano parkingi: przy ul. Żytniej i nad Małym Jeziorem, trwają prace przy parkingu dla SP 2.
Najwięcej kontrowersji wywołały modernizacje ulic na osiedlu górskim, gdzie nawierzchnię gruntową zastąpiono kostką, ale zabrakło pieniędzy na kanalizację deszczową. Efekt: zalewane ulice i zapchana kanalizacja deszczowa na ulicach położonych niżej niż Majdanowa, Ptasia, Opłotkowa, Cicha, modernizowane w tym roku. Wiele było opinii oceniających, że budowa tych ulic bez deszczówki jest błędem.
Z ważniejszych zadań kanalizacyjnych warto wspomnieć budowę kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa, Jaroszewa i Podgórzyna oraz na ulicach: Brzegowej, Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Żeglarskiej i Konopnickiej.
Zadania w zakresie budowy dróg i ulic zdecydowanie można zaliczyć na plus burmistrzowi Jakubowskiemu. Uważam, że warto trochę przecierpieć i postać w korkach, by jeździć po dobrych drogach. Cieszą mnie również szybko postępujące prace przy rewitalizacji żnińskiej starówki. Tak właśnie wyobrażałem sobie ulice wokół starego miasta. Bardzo ładnie już wygląda ulica 700-lecia, wierzę, że ładnie będą wyglądać pozostałe ulice, czyli Wodna, Śniadeckich, Kościuszki, plac Wolności. Starówka będzie reprezentacyjną częścią miasta, podobnie jak w Bydgoszczy, Poznaniu, Chojnicach czy innych miastach.
W zakresie dróg z pewnością nie udało się zrealizować hasła przyspieszenia budowy obwodnicy Żnina. Jej budowa ma się rozpocząć w 2012 roku. Nie winię tu bezpośrednio burmistrza, bo pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wysyłał. Tematu pilnowała również komisja prawa i porządku publicznego Rady Miejskiej i Rada Osiedla nr 2. Nie bez znaczenia wymieniam tutaj nazwy obu organów, bo zarówno Adam Milejczak, przewodniczący komisji prawa i porządku publicznego, jak i Ireneusz Starczewski, przewodniczący Rady Osiedla nr 2, wiele na temat negocjacji z szorstką jak beton GDDKiA mogliby powiedzieć.
       SPORT
W zakresie rozbudowy bazy sportowej burmistrz wywiązał się bardzo dobrze. W mijającej kadencji powstały w Żninie 4 nowe boiska: wielofunkcyjne ze sztuczną trawą przy Gimnazjum nr 1 oraz orliki - przy stadionie, Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Publicznych Szkół nr 1. Ta ostatnia szkoła wzbogaciła się jeszcze o nowoczesną salę gimnastyczną. No i chociażby dzięki tym obiektom jest nadzieja, że seniorzy Pałuczanki w przyszłości będą nadawać ton rozgrywkom ligowym przynajmniej w V lidze, bo w tym sezonie nieuchronnie zmierzają ku A klasie. A chyba nie jest to maksimum możliwości dla drużyny ze stolicy powiatu.
Do tego należy dodać skatepark na stadionie, wybudowano też boiska i wiele placów zabaw na wsiach (Sielec, Gorzyce, Jadowniki Rycerskie, Słębowo, Jaroszewo, Januszkowo, Cerekwica, Wójcin, Bożejewiczki, Brzyskorzystewko).
 
Punkt ujemny należy przyznać burmistrzowi za realizację zadania budowy ścieżki rowerowej do Bożejewiczek, zadanie realizowanane wspólnie z GDKiA. Rozpoczęta w 2008 roku budowa, ślimaczy się do dziś i końca jej nie widać.
Plaża w Żninie funkcjonuje, w roku ubiegłym wzbogaciła się o nowe WC i przebieralnie. Baza żeglarska nad Dużym Jeziorem nie powstała, choć cały czas prowadzone są działania, by ten plan się ziścił (wykupiono grunt).
Jeśli jesteśmy przy sporcie, to należy zatrzymać się przy budowie basenu. Leszek Jakubowski o budowie krytej pływalni mówi już przynajmniej od dwóch kadencji. I w dalszym ciągu będzie musiał tylko mówić, bo nie znany jest jeszcze nawet wykonawca tej inwestycji. Ślimaczenie się tej inwestycji to dla mnie największa porażka burmistrza w bieżącej kadencji. Miejmy nadzieję, że zadanie to zostanie zrealizowane w ciągu najbliższych 4 lat.
        OŚWIATA
Mijająca kadencja zostawiła za sobą pozytywne działania w oświacie. Pracownicy gminy opracowują projekty, dzięki którym gmina pozyskuje pieniądze na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci - od sportu poczynając, na matematyce skończywszy. Z zajęć pozaprogramowych korzystają już dzieci z klas I-III. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie przeszła gruntowny remont. O inwestycjach sportowych szerzej napisałem w dziale sport.
        POlityka SPOŁECZNA
Jedną z najważniejszych inwestycji w tym dziale będzie przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To jednak nie tylko inwestycje. Tak jak zapowiadał burmistrz, dzieci z rodzin najuboższych objęte są pomocą w zakupie podręczników oraz dożywianiem. Leszek Jakubowski funduje stypendia uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce. Na mieszkania komunalne gmina zakupiła 7 mieszkań od cukrowni, adaptację na mieszkania przechodzi budynek po przychodni na Szpitalnej.
AktywizacjaEKONOMICZNA
Strefa ekonomiczna nie została stworzona ze względu na brak ziemi miejskiej o dużej powierzchni. Burmistrz podejmował działania zmierzające do przyciągnięcia inwestorów, które w przypadku firm Uskom (wysypisko w Wawrzynkach) i Fercon zakończyły się sukcesem. 
        POLITYKA KADROWA
Cieniem na kończącą się kadencję rzuciło się zwolnienie z pracy obdarzanego wcześniej zaufaniem urzędnika, przeciwko któremu prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia o posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami.
        EPILOG
Podsumowując, w mijającej kadencji Leszkowi Jakubowskiemu udało się zrealizować większość haseł wyborczych. Podjęto dwa odważne zadania: rozpoczęto remont ulic w centrum Żnina oraz starania w celu wybudowania basenu. Pierwsze spotykało się z początku z niedowierzaniem, jednak widzimy gołym okiem, że Żninowi - jak wielu polskim miastom - udało się pozyskać duże środki na poważną miejską inwestycją infrastrukturalną. Budowę basenu z niedowierzaniem traktuje się do dziś.
Zabrakło inwestycji, która mogłaby stać się pomnikiem kończącego się czterolecia, tak jak dla powiatu żnińskiego takim pomnikiem będzie hala przy LO, a dla Barcina basen. Burmistrz Leszek Jakubowski kadencję kończy bez pomnika, za to z wieloma zrealizowanymi drobnymi i średnimi pracami.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 976 (43/2010)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry