Drukuj

Józef Sosnowski

Józef Sosnowski cztery lata temu uzależniał wielkość planowanych inwestycji od pozyskanych środków z zewnątrz.

Wodociągi i kanalizacja: W trakcie tej kadencji udało się przebudować wodociąg w Grochowiskach Księżych, pobudować sieć wodociągową na wyspę. Wybudowano sieć kanalizacyjną w Rogowie w kierunku Kostkowa i w Lubczu oraz przebudowano sieci w Złotnikach i Grochowiskach Szlacheckich. Ważną inwestycją jest też budowa budynku do prasy i składowiska osadów na oczyszczalni w Rogowie. Dofinansowano budowę 48 przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie tej kadencji zlikwidowane zostały mogielniki w Bożacinie.
Drogi: Pobudowano w Rogowie ulice Sportową, Szkolną, Hokejową, Ogrodową oraz drogi Gościeszyn - Ochodza, Cegielnia - Jeziora, Gościeszyn - Długi Bród, Kolonia Gałęzewska - Lubcz. Gmina partycypowała w kosztach budowy dróg powiatowych: ulicy Bydgoskiej i drogi Izdebno - Wola oraz w przebudowie mostu w Szkółkach.
Sport: W trakcie budowy jest hala sportowa w Rogowie, wybudowano wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą w Gościeszynie.
Zmodernizowane zostały świetlice wiejskie, wybudowano place zabaw, prowadzono remonty szkół i budynków komunalnych. Na potrzeby OSP Rogowo zakupiony został samochód do ratownictwa drogowego. Prowadzono wiele projektów szkoleniowych - nauka języków obcych, kursy zawodowe, szkolenia - podnosząc kwalifikację i predyspozycje zawodowe mieszkańców. Stworzono warunki do stacjonowania punktu ratownictwa medycznego.

Sylwia Wysocka
Pałuki nr 976 (43/2010)