Drukuj

Wybory w gminie Gąsawa

Nawet gdyby Zdzisław Kuczma nie uzyskał wymaganej liczby głosów w wyborach, nie przekreśla to jego szans, by zostać wójtem. Wtedy mogą na niego głosować radni.

W gminie Gąsawa o stanowisko wójta ubiega się tylko Zdzisław Kuczma, obecnie sprawujący urząd. Z powodu braku kontrkandydata głosowanie na wójta w gminie Gąsawa będzie wyglądać nieco odmiennie niż gdzie indziej. Przede wszystkim zgłoszony kandydat musi uzyskać w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych przez wyborców głosów. Wyborca w gminie Gąsawa otrzyma kartę do głosowania, na której będzie mógł zakreślić krzyżyk przy słowie TAK, jeśli opowiada się za kandydatem lub zakreślić krzyżyk przy słowie NIE, jeśli odrzuca jego kandydaturę.
Gdyby stało się tak, że Zdzisław Kuczma nie zdobędzie wymaganej liczby głosów, wówczas wójta wybierze Rada Gminy. Z sali mogą paść różne nazwiska, w tym również Zdzisława Kuczmy. Mecenas Bogusław Szymczak wyjaśnia, że to, iż jedyny kandydat nie uzyska w głosowaniu wymaganej liczby głosów, nie eliminuje go z dalszego rozpatrywania kandydatów przez radnych. W przypadku wyboru przez Radę Gminy, wójtem zostaje ta osoba, która uzyska bezwzględną większość głosów (więcej niż połowa, czyli 50%+1). W przypadku Rady Gminy w Gąsawie, gdzie jest 15 osób, wystarczą głosy 8 radnych.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 979 (46/2010)