Drukuj

Wybory do Rady Miejskiej w Trzemesznie

Pięciu nowo wybranych radnych będzie debiutować w pracach rady. Są to: Wiesław Koperski, Przemysław Woźny, Michał Michalak, Leszek Figaj i Tomasz Bauza. Największa sensacja to jednak porażka Benedykta Nitki oraz przewodniczącego rady Michała Gwiazdy.

Mikołaj Ostrowski
Wiesław Pokorski

8 NOWYCH
       W gm. Trzemeszno na 11.277 osoby uprawnione do głosowania w wyborach samorządowych udział wzięło 4.983 mieszkańców. Frekwencja w wyborach do Rady Miejskiej wyniosła 44,13%. Oddano w sumie 4.977 głosów, z czego 4.678 głosów ważnych czyli 93,99%.
Radnymi Rady Miejskiej wybrani zostali: Maciej Adamski, Krzysztof Szapował i Wiesław Koperski z listy komitetu Gmina z Klasą, Przemysław Woźny i Michał Michalak z listy stowarzyszenia Wielkopolanie (popierającego burmistrza Krzysztofa Derezińskiego), Tadeusz Kostka i Zbigniew Matelski z listy SLD, Ludwik Macioł z listy komitetu Ziemia Gnieźnieńska-Gniezno XXI (popierającego byłego burmistrza Marka Gotowałę), Leszek Figaj z listy PiS oraz Mikołaj Ostrowski, Teresa Maćkowiak, Maria Dziel, Tomasz Bauza, Wiesław Pokorski i Eleonora Krystyna Mądra, którzy startowali z utworzonych przez siebie komitetów.
7 radnych mieszka w Trzemesznie, a po jednym w: Lubiniu, Kruchowie, Niewolnie, Wydartowie, Gołąbkach, Zieleniu, Trzemżalu, Mijanowie. Średnia wieku radnych wynosi 49 lat. W poprzedniej radzie były 4 kobiety, teraz będą 3. W nowej Radzie Miejskiej znalazło się 7 radnych poprzedniej kadencji: Maria Dziel, Teresa Maćkowiak, Krystyna Mądra, Mikołaj Ostrowski, Maciej Adamski, Krzysztof Szapował, Wiesław Pokorski.

Maria Dziel
Ludwik Macioł

 PRZEGRANI I POWRACAJĄCY
Dwaj najwięksi przegrani tegorocznych wyborów do Rady Miejskiej to Benedykt Nitka i Michał Gwiazda. Benedykt Nitka był wybierany na radnego nieprzerwanie przez 4 kadencje, od 1994 r. Tym razem zdobył 228 głosów, czyli tylko o 28 mniej niż w czasie wyborów 4 lata temu. Taki wynik dał mu jednak dopiero czwarty rezultat w okręgu nr 1, z którego wybieranych jest trzech radnych. Tak więc Benedykt Nitka pierwszy raz od 16 lat znalazł się poza radą.
Michał Gwiazda był radnym przez dwie ostatnie kadencje. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Teraz zdobył 162 głosy, a więc o 4 więcej niż w poprzednich wyborach, jednak taki wynik nie pozwolił tym razem na zdobycie mandatu radnego.
Miejsca w radzie za dwóch wielkich nieobecnych zajęli dwaj inni doświadczeni samorządowcy: Tadeusz Kostka i Ludwik Macioł. Pierwszy z nich przez trzy ostatnie kadencje był radnym Rady Powiatu w Gnieźnie. Z kolei Ludwik Macioł był radnym Rady Miejskiej w trzech pierwszych kadencjach samorządu, w latach: 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002. Przez wiele lat pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.

Zbigniew Matelski
Tadeusz Kostka

Pewne doświadczenie w samorządzie ma także Zbigniew Matelski, który w ostatniej kadencji był przewodniczącym zarządu osiedla nr 2 i aktywnie uczestniczył w obradach sesji oraz komisji Rady Miejskiej. Swoje pierwsze doświadczenia we władzach lokalnych zdobywał już w latach 70., kiedy to kierował pracami Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Trzemesznie. W późniejszych latach był radnym gminnej i wojewódzkiej Rady Narodowej.
5 NOWICJUSZY
Pięciu nowo wybranych radnych będzie debiutować w pracach Rady Miejskiej. Są to: Wiesław Koperski, Przemysław Woźny, Michał Michalak, Leszek Figaj, Tomasz Bauza. Wiesław Koperski zatrudniony jest w PKP Intercity jako kierownik pociągu. Przemysław Woźny jest nauczycielem historii w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. Tomasz Bauza pełni funkcję trenerem juniorów młodszych Zjednoczonych Trzemeszno. Najmłodszy radny Michał Michalak w tym roku skończył studnia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Do niedawna był rachmistrzem spisowym podczas spisu rolnego. Obecnie jest bezrobotny i pomaga swoim rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Leszek Figaj pracuje jako kontroler poboru energii elektrycznej.

Michał Michalak
Eleonora Krystyna Mądra

WYNIKI WYBORÓW
-  OKRĘG NR 1 - 3 MANDATY
(obejmuje granice samorządu mieszkańców Osiedla nr 1 od strony północnej ul. Dworcową, Aleję Jarosława Kazimierza Szymańskiego, Przemysłową, Foluską, osiedle budownictwa wysokiego wielorodzinnego, ul. Mogileńską położone między Jeziorem Bystrzyckim a Fosą Trzemeszeńską)
KW SLD
1. Waldemar Kwiatkowski, l. 55 z Trzemeszna - 62 głosy
2. Tadeusz Kostka, l. 69 z Lubinia - 282 głosy, mandat radnego
3. Grzegorz Grzegorek, l. 50 z Trzemeszna - 164 głosy
KW PSL
1. Włodzimierz Duszyński, l. 56 z Trzemeszna - 102 głosy

Teresa Maćkowiak

KW PiS
1. Benedykt Nitka, l. 56 z Trzemeszna - 228 głosów
2. Danuta Gumulińska, l. 30 z Trzemeszna - 28 głosów
3. Marzanna Antas, l. 44 z Trzemeszna - 107 głosów
KW Stowarzyszenie Wielkopolanie
1. Anna Dombek, l. 24 z Trzemeszna - 103 głosy
2. Andrzej Simoni, l. 48 z Trzemeszna - 97 głosów
3. Władysław Strzelecki, l. 63 z Trzemeszna - 45 głosów

Krzysztof Szapował

KW Wyborców Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI
1. Danuta Szreder, l. 63 z Trzemeszna - 97 głosów
2. Paweł Kubicki, l. 41 z Trzemeszna - 51 głosów
3. Łukasz Duszyński, l. 29 z Trzemeszna - 137 głosów
KW Wyborców Gmina z Klasą
1. Maciej Adamski, l. 40 z Trzemeszna - 248 głosów, mandat radnego
2. Krzysztof Brzostowski, l. 59 z Trzemeszna - 148 głosów
3. Aleksandra Bielak, l. 56 z Trzemeszna - 129 głosów
KW Wyborców Jawność i Rzetelność
1. Mikołaj Ostrowski, l. 73 z Trzemeszna - 238 głosów, mandat radnego
- OKRĘG NR 2 - 5 MANDATÓW
(obejmuje granice samorządu mieszkańców Osiedli nr 2 od strony północno-zachodniej Aleję Odzyskania Niepodległości, Gnieźnieńską, Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kierunku południowym do Jeziora Świąteckiego, parku „Baba”, osiedla przy wieży ciśnień, centrum miasta od Jeziora Trzemeszeńskiego, ulicę Tadeusza Kościuszki i mjr. Władysława Wleklińskiego, w kierunku wschodnim od Jeziora Popielewskiego, oczyszczalni ścieków, Fosy Trzemeszeńskiej i ulicy Różanej, Działkowej i Krańcowej)
KW SLD
1. Zbigniew Matelski, l. 59 z Trzemeszna - 258 głosów, mandat radnego
KW PSL
1. Stanisław Koliński, l. 37 z Trzemeszna - 145 głosów

Leszek Figaj

KW PiS
1. Leszek Figaj, l. 40 z Trzemeszna - 323 głosy, mandat radnego
2. Justyna Kaniasty, l. 32 z Trzemeszna - 136 głosów
3. Magdalena Torcz, l. 41 z Trzemeszna - 63 głosy
4. Henryk Proch, l. 64 z Trzemeszna - 73 głosy
5. Grzegorz Trzciński, l. 37 z Trzemeszna - 112 głosów
KW Wielkopolanie
1. Piotr Kubiak, l. 38 z Trzemeszna - 122 głosy
2. Eugeniusz Słowiński, l. 54 z Trzemeszna -  88 głosów
3. Przemysław Woźny, l. 32 z Trzemeszna - 339 głosów, mandat radnego
4. Paweł Kuchta, l. 37 z Niewolna - 159 głosów
5. Maria Staszak, l. 65 z Trzemeszna - 134 głosy

Grzegorz Koperski

KW Wyborców Ziemia
Gnieźnieńska-Gniezno XXI
1. Antoni Kubasik, l. 59 z Trzemeszna - 137 głosów
2. Piotr Dzięcielak, l. 41 z Trzemeszna - 174 głosy
3. Wiesław Krzystanek, l. 54 z Trzemeszna - 157 głosów
4. Artur Bilewski, l. 35 z Trzemeszna - 256 głosów
5. Stanisław Stryganek, l. 59 z Huty Trzemeszeńskiej - 136 głosów
KW Wyborców Dobro Wszystkich
1. Teresa Maćkowiak, l. 49 z Trzemeszna - 353 głosy, mandat radnego
KW Wyborców Gmina z Klasą
1. Jerzy Zaremba, l. 67 z Trzemeszna - 191 głosów
2. Beata Szymańska, l. 35 z Trzemeszna - 205 głosów
3. Radomir Laskowski, l. 34 z Trzemeszna - 146 głosów
4. Jerzy Semrau, l. 54 z Popielewa - 119 głosów
KW Wyborców Tomasza Bauzy
1. Tomasz Bauza, l. 29 z Trzemeszna - 315 głosów, mandat radnego
- OKRĘG NR 3 - 4 MANDATY
(obejmuje północną stronę gminy od granic województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu żnińskiego; sołectwa Gołąbki, Ławki, Duszno w kierunku południowym do miasta Trzemeszna, do granicy drogi krajowej Poznań - Toruń i Jeziora Popielewskiego)

Tomasz Bauza

KW PSL
1. Janusz Bogusiewicz, l. 51 z Wydartowa - 127 głosów
KW PiS
1. Maria Dłutkowska, l. 61 z Kruchowa - 72 głosy
2. Wioleta Borucka, l. 29 z Duszna - 65 głosów
3. Joanna Lisiecka, l. 35 z Niewolna - 88 głosów
4. Michał Kamiński, l. 22 z Kozłowa - 33 głosy
KW Stowarzyszenie Wielkopolanie
1. Monika Kaszyńska, l. 26 z Kozłówka - 54 głosy 2. Marek Lisiecki, l. 48 z Niewolna - 67 głosów 3. Ryszard Mądry, l. 51 z Trzemeszna - 16 głosów 4. Edward Franków, l. 68 z Niewolna - 15 głosów

Przemysław Woźny

KW Wyborców

Ziemia Gnieźnieńska - Gniezno XXI
1. Eugeniusz Szreder, l. 63 z Trzemeszna - 79 głosów  2. Wiesława Filas-Walkowiak, l. 53 z Kruchowa - 161 głosów 3. Grzegorz Brzewiński, l. 55 z Ławek - 137 głosów 4. Leszek Meller, l. 55 z Niewolna - 119 głosów
KW Wyborców
Dobro Wszystkich
1. Maria Dziel, l. 54 z Kruchowa - 343 głosy, mandat radnego
KW Wyborców
Gmina z Klasą
1. Krzysztof Szapował, l. 59 z Niewolna - 262 gł., mandat radnego
2. Łukasz Zalewski, l. 27 z Niewolna - 90 głosów
3. Grzegorz Koperski, l. 32 z Wydartowa - 184 głosy, mandat radnego
4. Wiesław Płóciniak, l. 33 z Lubinia - 69 głosów
KW Wyborców
Sołectwa Gołąbki
1. Wiesław Pokorski, l. 58 z Gołąbek - 222 głosy, mandat radnego
KW Wyborców
Twoja Szansa
1. Irena Radke, l. 57 z Niewolna - 179 głosów
- OKRĘG NR 4

- 3 MANDATY
(obejmuje południową stronę gminy od drogi krajowej Poznań - Toruń i Jeziora Popielewskiego między granicą gminy Witkowo przez Jeziora Ostrowickie, Szydłowskie do Kamienieckiego i granicy woj. kujawsko-pomorskiego powiatu mogileńskiego)

Maciej Adamski

KW SLD
1. Barbara Frelich, l. 53 z Miat - 87 gł.
2. Paweł Gładziszewski, l. 43 z Wymysłowa - 89 głosów
3. Robert Siwa, l. 37 z Zielenia - 121 gł.
KW PSL
1. Michał Gwiazda, l. 50 z Trzemżala -  162 głosy
KW PiS
1. Szymon Kądziela, l. 32 z Wymysłowa - 81 głosów
KW Wyborców
Stowarzyszenie Wielkopolanie
1. Zenon Klukas, l. 44 z Zielenia - 86 głosów
2. Michał Michalak, l. 25 z Mijanowa - 173 głosy, mandat radnego
3. Jacek Kaszuba, l. 65 z Płaczkowa - 126 głosów
KW Wyborców Ziemia
Gnieźnieńska-Gniezno XXI
1. Ludwik Macioł, l. 61 z Zielenia - 205 głosów, mandat radnego
2. Tomasz Szafrański, l. 47 z Kamieńca - 165 głosów
3. Przemysław Krajewski, l. 30 z Trzemżala - 91 głosów
KW Wyborców Gmina z Klasą
1. Barbara Pisuła, l. 27 z Szydłowa - 84 głosy
2. Aleksandra Baranowska, l. 50 z Trzemeszna - 99 głosów
KW Wyborców: Nasza Wieś
1. Eleonora Krystyna Mądra, l. 53 z Trzemżala - 201 gł., mandat radnego

Roman Wolek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 980 (47/2010)