Inauguracyjna sesja w Jeziorach Wielkich

Piast Mogileński wprowadził aż 7 radnych do składu rady. Stanowisko wiceprzewodniczącego objął także radny Piasta Jerzy Burzyński.

Od lewej: Elżbieta Liczbińska z PSL - wiceprzewodnicząca rady gminy, Jarosław Graczyk z „Piasta” - przewodniczący i Jerzy Burzyński z „Piasta” - wiceprzewodniczący
          fot. Paweł Lachowicz

We wtorek 30 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Podczas obrad ukonstytuowała się nowa rada gminy. Sesję prowadził senior, czyli najstarszy wiekiem radny Eugeniusz Wojtasik. Po powitaniu zebranych przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Elżbieta Skonieczna wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Po czym prowadzący odczytał rotę ślubowana.
Najmłodszy wiekiem radny, którym jest Jacek Siwek, w tym samym czasie wyczytywał imiona i nazwiska radnych, którzy wstając wypowiadali słowo ślubuję.
ZMIANA WARTY
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady oraz poszczególnych komisji. Zanim do tego doszło dokonano wyboru sekretarza sesji, którym został Jerzy Burzyński. Na przewodniczącego rady gminy padły 2 kandydatury - Jarosława Graczyka z Piasta Mogileńskiego i dotychczasowego wieloletniego przewodniczącego rady gminy Romana Skowrona z PSL. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania komisja skrutacyjna w składzie przewodnicząca Aneta Bemke oraz członkowie Andrzej Jędrzejewski i Grażyna Zwolińska ogłosiła, że przewodniczącym wybrano Jarosława Graczyka, który uzyskał 9 głosów, natomiast Roman Skowron otrzymał 6 głosów.
- Chciałbym bardzo podziękować za wybór na przewodniczącego. Od razu zaznaczam, że  bez względu na wynik wyboru wójta, którego dokonamy 19 grudnia, zawsze będę przedstawicielem rady i wyborców tej rady, bez względu na poglądy. Te poglądy mogą się ścierać, ale myślę, że nasza praca będzie owocna przez całe 4 lata - powiedział Jarosław Graczyk.
W dalszej kolejności dokonano wyboru jego dwóch zastępców. Na te stanowiska zgłoszono 3 kandydatów: Jerzego Burzyńskiego z Piasta, Elżbietę Liczbińską z PSL oraz Sławomira Jędrzejczaka z PSL. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania 12 głosów otrzymała Elżbieta Liczbińska, 9 Jerzy Burzyński, a 6 Sławomir Jędrzejczak.
SKŁADY KOMISJI
Następnie dokonano wyboru przewodniczących i składu poszczególnych komisji.
Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie: przewodniczący Waldemar Ciesielczyk oraz członkowie - Marcin Czaplicki, Jacek Studziński, Sławomir Jendrzejczak, Jacek Siwek.
Komisję Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych tworzą: przewodnicząca Aneta Bemke oraz członkowie - Andrzej Jędrzejewski, Leszek Mielcarek, Jacek Siwek, Elżbieta Liczbińska.
Komisji Rolnictwa przewodniczy Jacek Siwek, a członkami są: Elżbieta Liczbińska, Jacek Studziński, Leszek Mielcarek, Rafał Żuchowski.
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki to: przewodniczący Marcin Czaplicki oraz członkowie Grażyna Zwolińska, Aneta Bemke, Rafał Żuchowski, Sławomir Jendrzejczak.
Do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu weszli: przewodnicząca Grażyna Zwolińska oraz członkowie Waldemar Ciesielczyk, Roman Skowron, Jarosław Graczyk, Eugeniusz Wojtasik.
Na zakończenie wójt Marek Maruszak odczytał sprawozdanie o stanie gminy.

Paweł Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 981 (48/2010)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry