Przemysław Majcherkiewicz sam sobie wystawił ocenę na wyborczych banerach. Wyborcy byli innego zdania, dlatego przegrał.

             fot. Marek Holak

Wybory, Rada Miejska, Mogilno, kadencja, 2014-2018
Wybraliśmy: 12 kobiet, 9 mężczyzn
     W stosunku do ostatniej kadencji Rady Miejskiej w jej składzie zasiądzie 10 nowych radnych, w tym aż 9 z nich złoży ślubowanie po raz pierwszy. Jedynym nowym radnym, który zasiadał już wcześniej w składzie Rady Miejskiej kadencji 2006-2010, jest szef PO Piotr Kaźmierczak. Zdecydowanie największymi niespodziankami wyborów są porażki Przemysława Majcherkiewicza z PSL i Ryszarda Strzeleckiego - lidera gminnego SLD.

 

RADA MIEJSKA MOGILNA 2014-2018
Ewa Kwit - PO
Iwona Golis - PO
Barbara Lech - PO
Ewa Szarzyńska - PO
Maria Lewandowska - PO
Elżbieta Sarnowska - PO
Grzegorz Stochliński - PO
Łukasz Drzazgowski - PO
Piotr Kaźmierczak - PO
Konrad Andrzejewski - PO
Halina Gajewicz - PSL
Maria Malczewska - PSL
Katarzyna Barczak - PSL
Paweł Molenda - PSL
Michał Jakubowski - PSL
Zbigniew Spólnik - PSL
Karol Nawrot - PSL
Alina Dobersztyn - SLD
Teresa Kujawa - SLD
Małgorzata Źrałka - Aktywni Społecznie
- dla Wsi i Miasta
Janusz Myszkowski - Aktywni Społecznie
- dla Wsi i Miasta

     Wszystko wskazuje na to, że burmistrz Leszek Duszyński po raz pierwszy od trzech kadencji będzie miał większość w składzie Rady Miejskiej. PO wprowadziła do niej 10 radnych. Jako jedyne ugrupowanie w Radzie Miejskiej powiększyło swój stan posiadania w stosunku do kadencji 2010-2014 z 9 radnych do 10 radnych. PSL utrzymało stan posiadania - 7 radnych, SLD zmniejszyło liczbę radnych z 4 do 2 i mandaty otrzymało jeszcze 2 radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni Społecznie - dla Wsi i Miasta. PiS nie ma ani jednego radnego.
     Poparcie w kampanii wyborczej SLD dla burmistrza zaowocuje teraz koalicją wyborczą PO - SLD.
     Radnymi w poprzedniej kadencji byli: Ewa Kwit, Alina Dobersztyn, Iwona Golis, Halina Gajewicz, Teresa Kujawa, Elżbieta Sarnowska, Grzegorz Stochliński, Łukasz Drzazgowski, Paweł Molenda, Konrad Andrzejewski, Karol Nawrot.
Nowymi radnymi są: Maria Lewandowska, Małgorzata Źrałka, Maria Malczewska, Barbara Lech, Ewa Szarzyńska, Katarzyna Barczak, Piotr Kaźmierczak, Janusz Myszkowski, Michał Jakubowski, Zbigniew Spólnik. Co ciekawe, aż 8 nowych radnych pochodzi z terenów wiejskich. Tu zdecydowanie wyborcy dokonali najbardziej głębokiej zmiany w składzie Rady Miejskiej.
     Aż 12 radnych to kobiety. Z taką sytuacją w mogileńskim samorządzie mamy do czynienia po raz pierwszy. Burmistrz Duszyński spokojnie mógłby nawet pomyśleć o koalicji kobiet w tej Radzie. 12 mandatów to bardzo stabilna większość koalicyjna.
     Niedzielne głosowanie przyniosło kilka zaskakujących rozstrzygnięć. Zdecydowanie największą niespodzianką jest porażka Przemysława Majcherkiewicza z PSL, który uważał siebie za najaktywniejszego radnego poprzedniej kadencji, czemu zresztą dał wyraz na wywieszanych banerach. Wyborcy nie podzielili wywyższania się, takiej wyniosłości i pewności siebie. Uznali, że to oni, a nie kandydat na radnego, zdecydują, czy przez najbliższe 4 lata może Przemysław Majcherkiewicz ma być dalej radnym czy odpocząć od zadawania interpelacji i zapytań, gdyż nie są tym dalej zainteresowani. Wybrali to drugie rozwiązanie.
     Zresztą z trójcy Starostwa Powiatowego poległ także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Karol Olejnik z PSL, który przegrał w Wylatowie. Radnym został tylko Karol Nawrot.
     W skład Rady nie wszedł także jej wieloletni członek, szef gminnego SLD Ryszard Strzelecki z Gębic. Przegrał minimalnie z bratanicą starosty Tomasza Barczaka. Rzutem na taśmę mandat zdobyła Alina Dobersztyn, która zaledwie o 2 głosy pokonała Zofię Wichłacz z PSL. Mandatu nie będzie także miał Stanisław Redmann z Gozdanina. PSL za różne jego wybryki nie chciał go na partyjnej liście. Postawił na Stanisława Wojtasińskiego, który także przegrał wybory.
     * OKRĘGI POŁOŻONE W MIEŚCIE
     OKRĘG NUMER 1 (teren Sójczego Wzgórza)
     Uprawnionych do głosowania - 1.081
     Wydano kart - 548
     Głosów ważnych - 494
     Głosów nieważnych - 54
     Karol Nawrot (KW PSL) - 237
     Wioleta Michalak (KW PiS) - 123
     Mateusz Nowaczyk (KW PO) - 86
     Tadeusz Kasprowicz (KKW SLD Lewica Razem) - 48
     OKRĘG NUMER 2 (Rynek, Witosa, Benedyktyńska i przyległe)
     Uprawnionych do głosowania - 994
     Wydano kart - 414
     Głosów ważnych - 377
     Głosów nieważnych - 37
     Teresa Kujawa (KKW SLD LR) - 161
     Waldemar Krystkowiak (KW PO) - 86
     Małgorzata Cierpisz (KW PSL) - 69
     Zenon Popiołek (KW PiS) - 61
     OKRĘG NUMER 3 (centrum miasta)
     Uprawnionych do głosowania - 802
     Wydano kart - 352
     Głosów ważnych - 309
     Głosów nieważnych - 43
     Zbigniew Spólnik (KW PSL) - 113
     Maciej Sędzikowski (KW PO) - 103
     Władysław Banaszak (KKW SLD LR) - 57
     Stanisław Piński (KW PiS) - 36
     OKRĘG NUMER 4 (Mickiewicza, osiedla przy stadionie Pogoni i przyległe)
     Uprawnionych do głosowania - 945
     Wydano kart - 439
     Głosów ważnych - 413
     Głosów nieważnych - 26
     Grzegorz Stochliński (KW PO) - 187
     Robert Maćkowiak (KKW SLD LR) - 90
     Halina Żychska (KW PSL) - 76
     Bożena Bogdańska (KW PiS) - 60
     OKRĘG NUMER 5 (900-lecia i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 975
     Wydano kart - 423
     Głosów ważnych - 374
     Głosów nieważnych - 49
     Maria Lewandowska (KW PO) - 134
     Krzysztof Kwiatkowski (KKW SLD LR) - 117
     Waldemar Trębusiewicz (KW PSL) - 74
     Marian Wąśniewski (KW PiS) - 49
     OKRĘG NUMER 6 (22 Stycznia i przyległe)
     Uprawnionych do głosowania - 945
     Wydano kart- 483
     Głosów ważnych - 430
     Głosów nieważnych - 53
     Ewa Kwit (KW PO) - 203
     Jerzy Lipiński (KKW SLD LR) - 127
     Piotr Kurnatowski (KW PSL) - 100
     OKRĘG NUMER 7 (Hallera, Kościuszki i przyległe)
     Uprawnionych do głosowania - 1.024
     Wydano kart - 479
     Głosów ważnych - 400
     Głosów nieważnych - 79
     Piotr Kaźmierczak (KW PO) - 192
     Małgorzata Krzyżan (KKW SLD LR) - 76
     Alicja Kausa (KW PiS) - 71
     Elżbieta Sobkowiak (KW PSL) - 61
     OKRĘG NUMER 8 (teren przy dworcu PKS i PKP, okolice ul. Padniewskiej)
     Uprawnionych do głosowania - 1.061
     Wydano kart - 473
     Głosów ważnych - 441
     Głosów nieważnych - 32
     Elżbieta Sarnowska (KW PO) - 166
     Przemysław Majcherkiewicz (KW PSL) - 149
     Halina Michalak (KKW SLD LR) - 126
     OKRĘG NUMER 9 (centrum zachodniego osiedla)
     Uprawnionych do głosowania - 1.136
     Wydano kart - 524
     Głosów ważnych - 460
     Głosów nieważnych - 64
     Łukasz Drzazgowski (KW PO) - 221
     Stefan Śmigielski (KW PSL) - 137
     Jan Guzik (KKW SLD LR) - 102
     OKRĘG NUMER 10 (Konopnicka i przyległe)
     Uprawnionych do głosowania - 1.009
     Wydano kart - 503
     Głosów ważnych - 451
     Głosów nieważnych - 52
     Alina Dobersztyn (KKW SLD LR) - 176
     Zofia Wichłacz (KW PSL) - 174
     Nikodem Stachowiak (KW PO) - 101
     * OKRĘGI POŁOŻONE NA WSIACH
     OKRĘG NUMER 11 (Procyń i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 847
     Wydano kart - 397
     Głosów ważnych - 386
     Głosów nieważnych - 11
     Konrad Andrzejewski (KW PO) - 166
     Leszek Maciejewski (KW PSL) - 151
     Sławomir Moskal (KKW SLD LR) - 69
     OKRĘG NUMER 12 (Gębice i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 886
     Wydano kart - 444
     Głosów ważnych - 420
     Głosów nieważnych - 24
     Katarzyna Barczak (KW PSL) - 165
     Ryszard Strzelecki (KKW SLD LR) - 142
     Andrzej Konieczka (KW PO) - 81
     Krzysztof Adamczak (KWW Aktywni Społecznie - dla Wsi i Miasta) - 32
     OKRĘG NUMER 13 (Marcinkowo i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 1.046
     Wydano kart - 511
     Głosów ważnych - 493
     Głosów nieważnych - 18
     Małgorzata Źrałka (KWW Aktywni Społecznie - dla Wsi i Miasta) - 165
     Stanisław Redmann (KWW Stanisława Redmanna) - 112
     Mateusz Lisiecki (KKW SLD LR) - 88
     Stanisław Wojtasiński (KW PSL) - 65
     Roman Rogacki (KW PiS) - 44
     Beata Książkowska (KW PO) - 19
     OKRĘG NUMER 14 (Wylatowo i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 990
     Wydano kart - 453
     Głosów ważnych - 442
     Głosów nieważnych - 11
     Barbara Lech (KW PO) - 177
     Karol Olejnik (KW PSL) - 165
     Tadeusz Filipczak (KKW SLD LR) - 54
     Alicja Zarywska (KW PiS) - 46
     OKRĘG NUMER 15 (Kwieciszewo i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 1.091
     Wydano kart - 535
     Głosów ważnych - 494
     Głosów nieważnych - 41
     Halina Gajewicz (KW PSL) - 210
     Jan Heliasz (KW PiS) - 91
     Grzegorz Smorczyński (KKW SLD LR) - 74
     Wiesława Kozłowska (KWW Aktywni Społecznie - dla Wsi i Miasta) - 63
     Mariusz Perlicki (KW PO) - 56
     OKRĘG NUMER 16 (Strzelce i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 737
     Wydano kart - 315
     Głosów ważnych - 298
     Głosów nieważnych - 17
     Ewa Szarzyńska (KW PO) - 167
     Paweł Szydzik (KW PSL) - 63
     Tomasz Wachowiak (KKW SLD LR) - 50
     Jan Szczególski (KW PiS) - 18
     OKRĘG NUMER 17 (Świerkówiec, Dąbrówka i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 1.096
     Wydano kart - 526
     Głosów ważnych - 506
     Głosów nieważnych - 20
     Maria Malczewska (KW PSL) - 235
     Stanisław Radtke (KW PO) - 201
     Krzysztof Kutaś (KW SLD LR) - 70
     OKRĘG NUMER 18 (Wszedzień, Wiecanowo i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 790
     Wydano kart - 416
     Głosów ważnych - 404
     Głosów nieważnych - 12
     Michał Jakubowski (KW PSL) - 141
     Jarosław Kwiatkowski (KW PO) - 127
     Piotr Malczewski (KKW SLD LR) - 76
     Konstanty Luwański (KW PiS) - 60
     OKRĘG NUMER 19 (Padniewko, Padniewo i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 850
     Wydano kart - 451
     Głosów ważnych - 430
     Głosów nieważnych - 21
     Paweł Molenda (KW PSL) - 195
     Grażyna Grylewicz (KW PO) - 169
     Piotr Bielewicz (KKW SLD LR) - 66
     OKRĘG NUMER 20 (Chabsko, Stawiska i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 785
     Wydano kart - 390
     Głosów ważnych - 370
     Głosów nieważnych - 20
     Iwona Golis (KW PO) - 148
     Jan Ciesielski (KW PiS) - 96
     Jolanta Kosnowska (KW PSL) - 84
     Tomasz Pułkownik (KKW SLD LR) - 42
     OKRĘG NUMER 21 (Niestronno, Józefowo i okolice)
     Uprawnionych do głosowania - 1.000
     Wydano kart - 504
     Głosów ważnych - 486
     Głosów nieważnych - 18
     Janusz Myszkowski (KWW Aktywni Społecznie - dla Wsi i Miasta) - 153
     Mirosław Krygier (KKW SLD LR) - 121
     Zenon Koźmiński (KW PO) - 120
     Jan Sieszchuła (KW PSL) - 57
     Zbigniew Paradowski (KW PiS) - 35.

 

 

Marek Holak
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1187 (47/2014)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry