Drukuj

Komisja oświaty w składzie (od prawej): Konrad Szary - przewodniczący, Danuta Koziołkiewicz-Fiuta - członek oraz Mateusz Szmańda - wiceprzewodniczący. To zdaniem radnej Koziołkiewicz-Fiuta będzie najbardziej prężna komisja kadencji 2014-2018.

    fot. Joanna Świetnicka

Dąbrowa, komisja, głosowanie, skład, słowa
Wszystkie komisje dla ludzi wójta
     Bez niespodzianek przebiegło głosowanie nad wyborem składów stałych komisji. Wszystkim zapadły w pamięć słowa wypowiedziane przez radną Danutę Koziołkiewicz-Fiuta.

     Głosowanie nad wyborem składów stałych komisji Rady Gminy w Dąbrowie przebiegło bez niespodzianek. Radni-elekci uzgodnili bowiem swoją przynależność do poszczególnych komisji jeszcze przed sesją, podczas spotkania w sali konferencyjnej dąbrowieckiego Urzędu. Wszystko dlatego, że nie chcieli - jak sami przyznali - tracić na to czasu na sesji.
     Po tym spotkaniu część radnych była zaskoczona słowami wypowiedzianymi przez radną Danutę Koziołkiewicz-Fiuta. Tuż po ustaleniu składów stałych komisji miała ona powiedzieć, że komisja oświaty będzie najbardziej prężną komisją, ponieważ będą w niej pracować najbardziej wykształceni ludzie. Do komisji tej trafili sami nauczyciele. Komisję finansów, oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej tworzą poza radną: Konrad Szary (Przymierze Ludowe) - przewodniczący i Mateusz Szmańda - wiceprzewodniczący.
     W skład pozostałych komisji weszli:
     Komisja rewizyjna: Marta Błaszczak (Przymierze Ludowe) - przewodnicząca, Grzegorz Nowak - wiceprzewodniczący oraz członkowie - Elżbieta Milczarek, Waldemar Sośnicki i Jan Zastawny.
     Komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: Marek Cyrok (Przymierze Ludowe) - przewodniczący, Irena Jasiek - wiceprzewodnicząca oraz członek Roman Kurek.
     Komisja rolnictwa, ochrony przeciwpożarowej i inicjatyw gospodarczych: Julia Zielińska (Przymierze Ludowe) - przewodnicząca, Zenon Bergmann - wiceprzewodniczący i członek Szymon Rutowski.

Joanna Świetnicka
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1190 (49/2014)