Żnin, Rada Miejska, dieta, komisja, radni, kadencja
Podzielili diety i miejsca w komisjach
     Na początku nowej kadencji radni Żnina uchwalili wysokość swoich diet. Będą one takie same, jak w poprzedniej kadencji, z jedną różnicą: wówczas wszyscy członkowie komisji rewizyjnej mieli takie same diety, jak przewodniczący komisji stałych. Teraz już takich bonusów dla zasiadających w komisji rewizyjnej nie będzie. Za to komisji jest więcej o jedną, niż w poprzedniej kadencji.

     Radni Żnina w piątek uchwalili wysokość swoich diet. Będą one w nowej kadencji takie same, jak w latach 2010-2014. Radny Jerzy Kowalski z komitetu Niezależni 2014 wnioskował o obniżenie diet o 20%. Tyle tylko, że ujawnił swój pomysł już po przyjęciu stosownej uchwały w sprawie diet na nową kadencję. Radca prawny potwierdził, że w tej sytuacji propozycja radnego nie może być potraktowana jako wniosek formalny. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Koziełek zapewnił radnego Jerzego Kowalskiego, że ze swoją propozycją może wyjść w przyszłości, ale w sposób przewidziany procedurą. Zmiany w projekcie uchwały wymagają wniosków formalnych, a te trzeba składać przed głosowaniem, bo później uchwała może być przez wojewodę niezaakceptowana.
     Jeśli chodzi o diety radnych, to nie są one wynagrodzeniem za pracę, a ekwiwalentem za ponoszone koszty oraz utratę możliwości zarobkowej pracy w czasie pełnienia mandatu radnego. Dlatego diety nie są opodatkowane.
     Przewodniczący Rady Miejskiej otrzyma na miesiąc dietę w wysokości 1.987,27 zł, a dwoje wiceprzewodniczących po 1.695,80 zł. Przewodniczący komisji stałych w Radzie otrzymywać będą diety w wysokości 1.165,86 zł, czyli tyle samo, co w poprzedniej kadencji, przy czym wtedy także wszyscy członkowie komisji rewizyjnej otrzymywali dietę w wysokości 1.166 zł, a teraz przyjętą uchwałą ich diety zrównano do poziomu innych zwykłych członków (nieprzewodniczących) wszystkich komisji stałych, czyli 900,89 zł - pod warunkiem, że radny działa w dwóch takich komisjach, a tak się składa, że nie ma radnego, który pracowałby tylko w jednej komisji. Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji radny ma potrącane 3% z diety. Jeśli dwie komisje są w jednym terminie (komisje łączone), to nieobecność na nich traktowana jest jako jedna. Z kolei nieobecność rajcy na sesji skutkuje potrąceniem 3% z diety.
     Zaraz po uchwaleniu diet, radni wybrali przewodniczących komisji stałych a następnie członków tychże komisji. Dotychczas było 8 komisji stałych. Teraz zlikwidowana została komisja ds. wsi, ale też wprowadzono nowe i inaczej podzielono kompetencje pozostałych komisji. Skutkuje to tym, że w nowej kadencji takich komisji stałych będzie 9.
     Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Ireneusz Starczewski. Miał na to stanowisko kontrkandydata Piotra Horkę, ale radny SLD przegrał głosowanie. Za jego kandydaturą rękę podniosło 5 radnych, a za wyborem Ireneusza Starczewskiego zagłosowało 14 rajców. Jerzy Kowalski, Leszek Kowalski, Grzegorz Wesołek i Włodzimierz Oźminkowski uzupełnili skład komisji rewizyjnej.
     Szefem komisji budżetu i gospodarki został Adam Kowalewski, a pracować w tej komisji będą także: Grzegorz Wesołek, Kazimierz Jańczak, Elżbieta Gogola, Ireneusz Starczewski, Jerzy Kowalski, Lucjan Adamus, Zenon Owczarzak i Grzegorz Koziełek.
     Przewodniczącym komisji polityki społecznej i zdrowia został Marek Zieliński, a członkami: Tomasz Wysocki, Piotr Tomaszewski, Grzegorz Koziełek, Halina Krygier.
     Komisji turystyki i promocji gminy przewodniczyć będzie Tomasz Wysocki, a w składzie znaleźli się: Piotr Tomaszewski, Andrzej Kurek, Sławomir Kujawa i Jerzy Krynicki.
     Piotr Tomaszewski będzie szefem komisji infrastruktury i gospodarki przestrzennej, w której składzie znaleźli się ponadto radni: Adam Kowalewski, Elżbieta Gogola, Grzegorz Koziełek i Lidia Cieślewicz.
     Przewodniczącym komisji porządku publicznego i spraw samorządowych został Włodzimierz Oźminkowski a pracować z nim będą: Sławomir Kujawa, Marek Zieliński i Jerzy Kowalski.
     W skład komisji ochrony środowiska weszli: Leszek Kowalski jako przewodniczący oraz Marek Zieliński, Lidia Cieślewicz i Piotr Horka.
     Szefem komisji edukacji, kultury i sportu został Sławomir Kujawa. Pracować w niej będą również: Kazimierz Jańczak, Elżbieta Gogola, Andrzej Kurek, Tomasz Wysocki, Jerzy Krynicki, Maria Błońska i Leszek Kowalski.
     Najliczniejszą będzie komisja rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Przewodniczącą została Lidia Cieślewicz, a członkami: Włodzimierz Oźminkowski, Grzegorz Wesołek, Adam Kowalewski, Zenon Owczarzak, Piotr Horka, Lucjan Adamus, Halina Krygier, Maria Błońska i Jerzy Kowalski.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1191 (50/2014)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry