Z życzeniami i gratulacjami ustawiła się do burmistrza ponad 100-osobowa kolejka

     fot. Sylwia Wysocka

Zaprzysiężenie, burmistrz, Kcynia, Marek Szaruga
Setki róż i gromkie brawa
      - Szaruga za oknem, Szaruga na sali, ale jesienne szarugi powoli za nami. Idzie zima, więc czas zadbać o ciepło. Przede wszystkim o ocieplenie i uspokojenie powyborczych emocji, co będzie sprzyjało dobrej atmosferze, ciężkiej, sumiennej i rzetelnej pracy, którą ze swej strony obiecuję dla dobra gminy i jej mieszkańców - zapewnił burmistrz Marek Szaruga.

      W poniedziałek Marek Szaruga, nowy burmistrz Kcyni wybrany w drugiej turze wyborów samorządowych, złożył ślubowanie i wygłosił swoje exposé. Mimo że na sesję wcześniej przygotowano dodatkowe krzesła i donoszono kolejne przed rozpoczęciem obrad, to i tak blisko połowa przybyłych stała. Nie wszystkim udało się nawet wejść na salę obrad, ci którzy się nie zmieścili, stali na holu ratusza a drzwi od sali były otwarte.
      Marek Szaruga złożył ślubowanie, które zakończył słowami: tak mi dopomóż Bóg.
      Po przysiędze burmistrz podziękował mieszkańcom za udział w wyborach, za zaufanie, pogratulował też wyborczego wyniku Piotrowi Hemmerlingowi. - Dziekuję tym, którzy mnie wspierali, cieszę się, że będę mógł pracować dla mojego miasta i mojej gminy, a przede wszystkim dla jej mieszkańców. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt a jednocześnie poczucie dużej odpowiedzialności i wyzwanie, które wraz ze złożonym ślubowaniem z pełną świadomością przyjmuję - oświadczył burmistrz Marek Szaruga.
      W swym wystąpieniu odniósł się do roku 1989, kiedy to rodziła się samorządność a ludzie obejmujący stanowiska nie mieli samorządowego doświadczenia i musieli się wszystkiego uczyć. Zapewnił, że zna podstawy samorządności i będzie pilnym uczniem. Wyraził też wiarę, że dla dobra wszystkich uda się wraz z nową Radą pracować ponad podziałami. - Jest rzeczą oczywistą, że nie zawsze będziemy mieli takie samo zdanie, że będą dyskusje i to pewnie ostre, ale wierzę w to, że będziemy potrafili wypracować wspólne stanowisko - mówił burmistrz.
      Podkreślił, że samorząd powinien w ramach swoich kompetencji wspierać lokalne firmy, a także stwarzać sprzyjające warunki dla nowych inwestorów i jako burmistrz chce to robić. Chce spotykać się z lokalnymi przedsiębiorcami, płatnikami podatków, a podatków nie chce podnosić. Zamierza też pozyskiwać nowych inwestorów, którzy będą zatrudniać mieszkańców gminy.
      Nowy burmistrz zaznaczył, że nie wolno zaprzepaścić szans pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, dlatego będą realizowane podjęte działania i jednocześnie będzie wdrażał swój program wyborczy. - Będziemy wraz z Radą podejmować nowe działania, choć mam świadomość zadłużenia i tego, że budżet, który przyjdzie nam realizować w 2015 roku, jest bardzo napięty. Deklaruję rozmowy i współpracę ze wszystkimi, dla których los naszej gminy nie jest obojętny. Zamierzam współpracować z samorządami ościennych gmin, ze Starostwem Powiatowym, samorządem województwa kujawsko-pomorskiego i wszystkimi, którzy będą chcieli pomóc w rozwoju naszej gminy. Chciałbym również rozwijać współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami - zapewnił burmistrz.
      Za wielki kapitał uznał ludzi młodych, szkoły, instytucje kultury, którym zamierza wychodzić naprzeciw. Przeszłość, historia, pamięć, patriotyzm - o tym zamierza pamiętać i łączyć tradycję ze współczesnością. Jego zamiarem jest też, by urząd wraz z jego pracownikami był dla obywatela. Po obietnicy ciężkiej, rzetelnej i sumiennej pracy dla dobra gminy i jej mieszkańców, która kończyła wystąpienie, nowy burmistrz otrzymał gromkie brawa.
      W imieniu ustępującego burmistrza Piotra Hemmerlinga głos zabrał jego zastępca Daniel Olszak, który nieobecność poprzednika tłumaczył jego chorobą. Mimo choroby Piotr Hemmerling przekazał na ręce burmistrza list. W nim zapewnił, że wydarzenia tego dnia są dowodem na to, że demokracja i jej mechanizmy rozwijające się od 1989 roku są realizowane w sposób pełny i niepodlegający dyskusji. - Po czterech latach ciężkiej i pełnej obiektywnych przyjemności w służbie społeczności naszej gminy przekazuję jej kierowanie nowemu, demokratycznie wybranemu burmistrzowi panu Markowi Szarudze. Jestem przekonany, że przekazuję ją w godne ręce i życzę realizacji wyborczych planów tak, by nie były dla pana balastem, lecz katalizatorem zmian oczekiwanych przez nasze społeczeństwo. Proszę jednocześnie, aby rozpoczęte inwestycje, których stopień realizacji jest różny, uznał za własne - wyraził życzenie ustępujący burmistrz. Piotr Hemmerling zapewnił też, że jest głęboko przekonany, że przekazuje gminę w dobrej, lepszej niż cztery lata temu kondycji i życzył nowemu burmistrzowi pomyślności, życzliwości i oddanych przyjaciół.
      Życzenia realizacji wszystkich zamierzeń złożył Markowi Szarudze również Daniel Olszak. Były wiceburmistrz mówił, że jest moment powitania i pożegnania, dziękował wszystkim, którzy przez cztery lata współpracowali z władzami kadencji 2010-2014 dla dobra rozwoju gminy, dziękował radnym, sołtysom, pracownikom urzędu. - Zostawiamy panu urząd kompetentny, zorganizowany, w którym liczy się obywatel, petent, życzę, żeby za cztery lata nic się nie zmieniło a tylko poprawiło. Gratuluję zwycięstwa w wyborach i życzę wszystkiego, co najlepsze - mówił Daniel Olszak.
      Starosta Tomasz Miłowski wraz z wicestarostą Andrzejem Kindermanem przekazali bukiet kwiatów i powyborcze gratulacje na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Witczaka. Tym samym odwdzięczył się staroście przewodniczący. - Nawiązując do słów burmistrza, szaruga jesienna, ale kwiatów co niemiara - podkreślił Tadeusz Miłowski. Nowemu burmistrzowi podziękował za słowa zawarte w jego exposé, pogratulował wyboru i życzył realizacji wszystkich planów i zamierzeń, życzył również dobrej współpracy.
      Starosta zapewnił, że jest zwolennikiem dynamicznego rozwoju powiatu, którego istotną częścią jest gmina Kcynia. - Słowo klucz to rozwój i słowo rozwój pojawiło się w przemowie burmistrza Marka Szarugi. To dzisiaj dla nas wielkie wyzwanie, byśmy potrafili wykorzystać tych kilka lat w ostatniej takiej perspektywie finansowej środków europejskich 2014-2020, wykorzystać zapisy kontraktu wojewódzkiego, środki z ZIT-u, gdzie wspólnie jako powiat i gminy będziemy decydować o wydatkowaniu znacznej kwoty środków finansowych - mówił starosta zapraszając burmistrza do daleko idącej współpracy.
      Gratulacje i życzenia złożyła również Silvana Oczkowska, która podkreśliła, że cieszy ją bardzo, że zabrakło miejsc dla osób, które zaszczyciły i tym samym uhonorowały swoją obecnością chwilę tak wyjątkową dla gminy Kcynia. Doceniła działania nowego burmistrza jako dyrektora chwaliszewskiego gimnazjum. - Wierzę głęboko, że będzie pan całym sercem, z pokorą, ale i wielką determinacja zabiegał o to, żeby inwestycje realizowane były dla dobra mieszkańców. Myślę, że stało się dobrze i że wszyscy ci, którzy przyjęli zaufanie wyborców w tych wyborach, wspierać będą swojego burmistrza, aby pomóc w realizacji zadań a gmina Kcynia będzie jednym ze skarbów województwa kujawsko-pomorskiego - mówiła Silvana Oczkowska.
      Podczas ogłoszonej przerwy w obradach drugiej sesji w nowej kadencji do nowego burmistrza ustawiła się kolejka licząca ponad 120 osób. Wszyscy chcieli osobiście mu pogratulować i przekazać kwiaty, których było tak dużo, że Marek Szaruga miał problem, by je wszystkie objąć i przenieść do swojego gabinetu.
     Więcej zdjęć w galerii oraz film w zakładce Filmy.

Sylwia Wysocka
Pałuki nr 1191 (50/2014)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry