Drukuj

Kcynia, Szubin, liczba, karta, Wojewódzka Komisja Wyborcza
Błąd nie ma wpływu na wynik
    Prawdopodobnie przyczyną wskazanych rozbieżności jest błąd pisarski - tak różnicę między pół tysiącem kart wydanych a wyjętych z urny tłumaczy Wojewódzka Komisja Wyborcza w Toruniu.

     Podczas lektury protokołów z wyborów samorządowych ze zdumieniem odnotowaliśmy fakt (Pałuki nr 48, str. 10), że w okręgu nr 2 w wyborach do sejmiku wydano wyborcom 133.132 karty do głosowania, a wyjęto z urn 133.707, a więc o 575 więcej.
     Przypomnijmy, że w okręgu nr 2 w wyborach do sejmiku znajdują się dwie gminy, na terenie których ukazuje się tygodnik Pałuki: Kcynia i Szubin.
     Zapytaliśmy komisarza wyborczego w Bydgoszczy, skąd ta różnica się wzięła. Pytania zostały skierowane do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu.
     Przewodniczący tej komisji sędzia Igor Zgoliński odpowiedział, że prawdopodobnie przyczyną wskazanych rozbieżności jest błąd pisarski, znajdujący się w protokole Powiatowej Komisji Wyborczej w powiecie sępoleńskim. W pozycji liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje - odmowa podpisu) wpisana została wartość 13.307, zamiast 13.897. W sytuacji, gdy Powiatowa Komisja Wyborcza w Sepólnie Krajeńskim dostarczy poprawiony protokół, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Toruniu uwzględni wprowadzoną korektę, a dokument na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zostanie wymieniony.
     Przewodniczący WKW w Toruniu podkreślił, że błąd nie ma wpływu na ogłoszony wynik wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1192 (51/2014)