Możliwość decydowania poprzez losowanie o składach obwodowych komisji wyborczych sprawiła burmistrzowi Leszkowi Duszyńskiemu dużo satysfakcji i radości

          fot. Damian Stawski

Mogilno, obwodowa komisja wyborcza, nazwisko, numer, losowanie, PKW
Zamieszał w składach obwodowych komisji wyborczych
     W mogileńskim ratuszu podczas publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych nie przestrzegano wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej. Nie były pokazywane wylosowane przez burmistrza Duszyńskiego kartki z numerami. Nie były także publicznie odczytywane imiona i nazwiska osób kryjących się pod konkretnymi numerami. Dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krzysztof Lorentz z PKW w Warszawie mówi, że jest to uchybienie, które można zgłosić do Okręgowej Komisji Wyborczej.

     ZA DUŻO CHĘTNYCH DO KOMISJI
     5 października burmistrz Mogilna Leszek Duszyński musiał ogłosić zarządzeniem składy obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu wyznaczonych na dzień 25 października. W gminie Mogilno będą pracowały 22 obwodowe komisje. Każda z 21 komisji obsługuje do 2 tys. wyborców, dlatego w takich komisji zgodnie z Kodeksem Wyborczym może zasiadać maksymalnie 9 osób. Do pracy w każdej komisji kandydatów zgłosili pełnomocnicy 9 komitetów wyborczych. Jednak w każdej komisji musi także zasiadać obligatoryjnie zgodnie z Kodeksem Wyborczym osoba wskazana przez burmistrza. Czyli do każdej obwodowej komisji wyborczej zaproponowano po 10 kandydatów.
     22 odrębna obwodowa komisja wyborcza pracuje w szpitalu. Tutaj maksymalnie w komisji może zasiadać do 7 osób, w tym obligatoryjnie wskazana przez burmistrza. Tymczasem tutaj kandydatów zgłosili pełnomocnicy 9 komitetów i 10 wskazana przez burmistrza.

DIETY ZA WYBORY
200 zł - tyle zarobią przewodniczący obwodowych komisji wyborczych za pracę podczas wyborów 25 października.
160 zł - tyle zarobią członkowie obwodowych komisji wyborczych za pracę podczas wyborów 25 października.

     Tym samym konieczne stało się losowanie składów komisji. Ze zgłoszonych do pracy w 21 obwodowych komisjach w wyniku losowania należało odrzucić po 1 osobie, a w obwodowej komisji wyborczej w szpitalu aż 3 osoby. Osoby wskazane przez burmistrza przy losowaniu nie były brane pod uwagę.
     NIE PRZYSZLI NA LOSOWANIE
     Zasady i postępowanie przy losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych w przypadku, gdy przez pełnomocników komitetów wyborczych zostało zaproponowanych do pracy za dużo osób - określa Kodeks Wyborczy oraz uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.
     Miejsce i datę losowania burmistrz Leszek Duszyński przedstawił w piątek 2 października do publicznej wiadomości m.in. na stronie BIP-u mogileńskiego ratusza. Losowanie przeprowadzono 5 października o 900 w sali nr 22 Urzędu Miejskiego.
     Mimo, że losowanie było publiczne, nie zjawił się na nim nikt oprócz burmistrza Leszka Duszyńskiego, który wcielił się w rolę przysłowiowej sierotki i losował numerki, urzędników - Krzysztofa Krajewskiego i Weroniki Czarneckiej z biura Rady Miejskiej oraz reportera Pałuk (był obecny przez całe głosowanie) i reporterki Gazety Pomorskiej (była na części głosowań). Pod nieobecność w gminie sekretarza wskazany przez burmistrza jako odpowiedzialny za organizację wyborów w gminie Mogilno jest Krzysztof Krajewski. Do tej pory robiła to przez wiele lat, zwolniona z pracy sekretarz Mariola Źrałka. Obecnie jest na 3-miesięcznym wypowiedzeniu warunków umowy o pracę bez konieczności świadczenia obowiązku pracy.
     Rzecznika prasowego Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie Marię Kołtunowską spytaliśmy, czy burmistrz powinien poinformować o terminie losowania osobiście każdego z pełnomocników komitetów wyborczych, a nie tylko przez umiejscowienie informacji w BIP-ie.
     Informacja podana publicznie powinna wystarczyć jako ogłoszenie daty losowania - napisała nam w odpowiedzi Maria Kołtunowska.
     PRZEBIEG LOSOWANIA
     Według uchwały PKW losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów do obwodowych komisji oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do nieprzezroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającym numerom, którymi oznaczono kandydatów. Dla każdej komisji musi zostać przeprowadzone odrębne głosowanie.
     Podczas głosowania złamane zostały procedury paragrafu 8, punktu 4 uchwały PKW.
     Wylosowane numery powinny być odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Weronika Czarnecka odczytywała numery wylosowane wraz z kopertą przez burmistrza Duszyńskiego. Publicznie okazywane numery już jednak nie były. Tylko raz burmistrz Duszyński zaprezentował reporterowi kartkę z numerem 5 - kiedy odpadał jeden z kandydatów Zjednoczonej Lewicy.

 Dokumentację na bieżąco po losowaniu kopert z numerami przez burmistrza uzupełniali pracownicy Biura Rady Miejskiej: Weronika Czarnecka i Krzysztof Krajewski

        fot. Damian Stawski

 Losowanie kopert z numerami z tej urny decydowało, kto zasiądzie
w składach obwodowych komisji wyborczych

        fot. Damian Stawski

     TO JEDNAK NIE WSZYSTKO
     Zgodnie z tym samym punktem uchwały PKW wraz z numerami odczytywane powinny być również imiona i nazwiska kandydatów, którymi byli oni oznaczeni. Tego również zabrakło. Nie zostało publicznie odczytane ani jedno imię i nazwisko osób, które znalazły się w składach 22 obwodowych komisji wyborczych. Reporter Pałuk w pewnym momencie losowania zwrócił na to uwagę Krzysztofowi Krajewskiemu. Ten jednak pozostał niewzruszony, bo jak zapewnił, nazwiska miały ukazać się w zarządzeniu burmistrza. Gdy reporter pytał o nazwiska tych osób, które odpadały w wyniku losowania Leszka Duszyńskiego, to Krzysztof Krajewski odmawiał ich podawania, zasłaniając się ochroną danych osobowych.
     Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami - tak formułuje to §8 ust. 4, Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. Państwowej Komisji Wyborczej.
     Rozmawialiśmy o tym m.in. z dyrektorem Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krzysztofem Lorentzem z PKW w Warszawie, który powołał się na ten sam przepis. Gdy nasz reporter zapytał, czy jest to złamanie prawa, Krzysztof Lorentz powiedział, że jest to uchybienie i można je zgłosić do Okręgowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór pod kątem prawnym nad obwodowymi komisjami.
     Podczas jednego z głosowań komisji ominięto również postawienie kropki przy numerach 6 i 9 przez co nie można było rozróżnić co się wylosowało. Wyciągnięto więc oba numery z kopert, Krzysztof Krajewski dorobił kropki i losowanie powtórzono.
     CIĘŻKA RĘKA DUSZYŃSKIEGO
     Nie znamy imion i nazwisk tych wszystkich, którzy po losowaniu Leszka Duszyńskiego odpadli. Krzysztof Krajewski zasłaniał się przy ich podawaniu ochroną danych osobowych.
     Najbardziej przetrzebiony został skład kandydatów komitetu Zjednoczonej Lewicy do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, z których to kandydatów z każdego komitetu odpadło aż po 5 kandydatów.
     Jeżeli chodzi o Zjednoczoną Lewicę wyjątkowego pecha miało małżeństwo - Romana i Wiolety Skorupińskich z Wylatowa, którzy mieli zasiadać w dwóch różnych komisjach z ramienia lewicy. Obydwu burmistrz w wyniku losowania wskazał jako tych, którzy w obwodowej komisji nie będą pracować. Poza tym ze Zjednoczonej Lewicy w obwodowej komisji wyborczej Gimnazjum w Mogilnie nie zasiądzie Monika Kolczyńska, a w komisji nr 8 z ZS w Mogilnie Klaudia Krygier. Rozczarowany też może być Jerzy Lipiński, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Zjednoczonej Lewicy w gminie Mogilno. Los chciał, że z zasiadania komisji wypadła jego żona Irena Lipińska. Małżonek żalu do burmistrza nie ma. - Nie ma żadnych podejrzeń z mojej strony - pan Jerzy zapewnia reportera Pałuk. Sam zresztą także zasiada w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 20.
     Czyli Zjednoczona Lewica nie ma swojego przedstawiciela w 5 obwodowych komisjach wyborczych, Kukiz 15 - w 3 komisjach, PSL - w 3 komisjach, Narodowe Odrodzenie Polski - w 3 komisjach, PO - w 3 komisjach, KW Wyborców Zbigniewa Stonogi - w 2 komisjach, Nowoczesna Ryszarda Petru - w 1 komisji, KORWiN - w 1 komisji oraz PiS - w 1 komisji.
     SKŁAD KOMISJI
     W obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Gimnazjum w Mogilnie zasiądą: Małgorzata Małecka z Żabna (PSL), Martyna Krygier z Mogilna (KW Narodowego Odrodzenia Polski), Szymon Twarużek z Mogilna (KORWiN), Radzym Jankiewicz z Mogilna (KW Wyborców Zbigniewa Stonogi), Rafał Rólski z Świerkówca (PO), Zenon Popiołek z Mogilna (PiS), Paulina Olek z Mogilna (Nowoczesna Ryszarda Petru), Robert Rezulak z Mogilna (Kukiz`15) oraz Irena Stójka z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant Zjednoczonej Lewicy.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 2 w MDK zasiądą: Błażej Woźniak z Mogilna (PSL), Jakub Leśny z Mogilna (KORWiN), Maciej Szałkowski z Mogilna (Zbigniew Stonoga), Wanda Berlińska z Mogilna (Zjednoczona Lewica), Wojciech Sobkowiak z Mogilna (PO), Paulina Zarywska z Mogilna (PiS), Elżbieta Kempińska z Mogilna (Nowoczesna), Anna Gizella z Mogilna (Kukiz`15) oraz Halina Chudyszewicz z Padniewa (wskazana przez burmistrza. W losowaniu odpadł reprezentant KW Narodowego Odrodzenia Polski.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 3 w SP 2 w Mogilnie zasiądą: Ewa Czarnecka z Bąbowa (PSL), Marcin Rogowski z Mogilna (NOP), Regina Leśna z Mogilna (KORWiN), Ewelina Muszyńska z Żabna (Stonoga), Mateusz Bartkowiak z Mogilna (PO), Władysław Kilijan z Mogilna (PiS), Violetta Stypczyńska z Mogilna (Nowoczesna), Anna Barczak z Mogilna (Kukiz`15) oraz Ewa Weber z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant Zjednoczonej Lewicy.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 4 w siedzibie KS Pogoń zasiądą: Ewa Ratajczak z Mogilna (PSL), Grażyna Szydzik z Mogilna (KORWiN), Jolanta Szałkowska z Mogilna (Stonoga), Patryk Kozłowski z Mogilna (ZL), Tomasz Kowalczewski z Mogilna (PO), Halina Daszkiewicz z Mogilna (PiS), Beata Jania z Mogilna (Nowoczesna), Renata Świtała z Padniewa (Kukiz`15) oraz Róża Politowska z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant KW Narodowego Odrodzenia Polski.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 5 w SP 2 w Mogilnie zasiądą: Katarzyna Węgrzynowska z Żabienka (PSL), Joanna Zielińska z Józefowa (NOP), Adam Szydzik z Mogilna (KORWiN), Przemysław Sikorski z Mogilna (Stonoga), Dorota Drygalska-Szczęsna z Mogilna (ZL), Anita Staszewska z Wiecanowa (PO), Katarzyna Janik z Mogilna (PiS), Przemysław Czarnecki z Mogilna (Nowoczesna) oraz Marek Banasik z Mogilna (wskazany przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant KW Wyborców Kukiz`15.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 6 w SP 3 w Mogilnie zasiądą: Joanna Bogdan z Mogilna (NOP), Sylwia Szydzik z Mogilna (KORWiN), Mikołaj Bernaciak (Stonoga), Ireneusz Rakoczy z Mogilna (ZL), Mirosława Maciążek z Mogilna (PO), Marek Łaganowski z Mogilna (PO), Maria Dembińska z Mogilna (Nowoczesna), Andrzej Urban ze Stawisk (Kukiz`15) oraz Joanna Drobyszewska z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant Polskiego Stronnictwa Ludowego.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Zespole Szkół w Mogilnie zasiądą: Sonia Hornatkiewicz z Mogilna (PSL), Karolina Marczewska z Padniewa (NOP), Sandra Winkiel z Mogilna (KORWiN), Joanna Szałkowska z Mogilna (Stonoga), Teresa Hadam z Mogilna (ZL), Michalina Trepińska z Mogilna (PO), Aleksandra Gałęzewska z Mogilna (PiS), Anna Budniak ze Stawisk (Kukiz`15) oraz Monika Dzikowska z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant KW Nowoczesnej Ryszarda Petru.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Zespole Szkół w Mogilnie zasiądą: Małgorzata Szwarckopf z Wylatowa (PSL), Ewa Krause z Padniewa (NOP), Michał Nogajczyk z Mogilna (KORWiN), Hubert Bembenek z Mogilna (Stonoga), Jagoda Kasznia z Mogilna (PO), Jerzy Kausa z Mogilna (PiS), Władysława Kuczma z Mogilna (Nowoczesna), Agata Rezulak z Mogilna (Kukiz`15) oraz Elżbieta Latocha z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant Zjednoczonej Lewicy.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 9 w Starostwie Powiatowym przy ul. Ogrodowej zasiądą: Halina Hornatkiewicz z Mogilna (PSL), Magdalena Łukomska z Mogilna (NOP), Jakub Cyganek z Mogilna (KORWiN), Beata Wiśniewska z Mogilna (Stonoga), Aneta Kasiborska z Mogilna (ZL), Alicja Kausa z Mogilna (PiS), Katarzyna Staszak z Mogilna (Nowoczesna), Zofia Galewska z Mogilna (Kukiz`15) oraz Justyna Chojnacka-Wesołek (wskazana przez burmistrza. W losowaniu odpadł reprezentant Platformy Obywatelskiej.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 10 w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie zasiądą: Zofia Wichłacz z Mogilna (PSL), Justyna Jaśkiewicz z Mogilna (NOP), Jowita Lisiecka z Mogilna (KORWiN), Monika Wiśniewska z Mogilna (Stonoga), Małgorzata Meger z Mogilna (ZL), Krystyna Łaganowska z Mogilna (PiS), Helena Maciejewska z Mogilna (Nowoczesna), Mirela Myszkowska z Niestronna (Kukiz`15) oraz Małgorzata Domańska z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant Platformy Obywatelskiej.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 11 w Procyniu zasiądą: Anna Losik z Procynia (PSL), Angelika Łykowska z Dzierżążna (NOP), Magdalena Kuźba z Mogilna (KORWiN), Ewa Zięba z Procynia (Stonoga), Ewa Wesołowska z Mogilna (ZL), Aneta Bednarz z Procynia (PO), Jan Szczególski z Ratowa (PiS), Marta Moskal z Procynia (Nowoczesna) oraz Małgorzata Moryc z Dzierżążna (wskazana przez burmistrza). Swojego reprezentanta do tej komisji nie zgłosił KW Wyborców Kukiz`15.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 12 w Przedszkolu w Gębicach zasiądą: Halina Przybysz z Mogilna (PSL), Joanna Skiba z Gozdanina (NOP), Ilona Łysiak z Gębic (Stonoga), Iwona Polacka z Mogilna (ZL), Dominika Baczyńska z Dzierżążna (PO), Beata Barszcz z Gozdanina (PiS), Małgorzata Czubachowska z Marcinkowa (Nowoczesna), Mariusz Suski z Chabska (Kukiz`15) oraz Halina Hark z Gębic (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant KW KORWiN.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 13 w Szkole Podstawowej w Gębicach zasiądą: Karolina Przybylska z Kwieciszewa (PSL), Agnieszka Syta z Goryszewa (NOP), Małgorzata Grzegorzewska z Gozdanina (KORWiN), Małgorzata Rzempowska z Goryszewa (Stonoga), Emilia Smorczyńska z Kwieciszewa (ZL), Jerzy Ozga z Gozdanina (PO), Maria Filipek z Marcinkowa (PiS), Emilia Baczyńska z Dzierżążna (Nowoczesna) oraz Maria Chudyszewicz z Mogilna (wskazana przez burmistrza). Swojego reprezentanta do tej komisji nie zgłosił KW Wyborców Kukiz`15.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 14 w Szkole Podstawowej w Wylatowie zasiądą: Zenon Nowak z Wylatowa (PSL), Marzena Gabryszak ze Stawisk (NOP), Wiktor Szary z Wylatowa (KORWiN), Barbara Lech z Żabienka (Stonoga), Barbara Czerwiec z Gozdawy (PO), Jacek Ziemnicki z Mogilna (PiS), Sławomir Surówka z Dąbrówki (Nowoczesna), Daniel Zieliński z Mogilna (Kukuz`15) oraz Beata Marczewska z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant Zjednoczonej Lewicy.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 15 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kwieciszewie zasiądą: Małgorzata Kozłowska z Kwieciszewa (PSL), Anna Strzelińska z Kwieciszewa (NOP), Wioletta Łuczyszyn z Mogilna (KORWiN), Justyna Nawrocka z Żabna (Stonoga), Monika Sroka z Mogilna (ZL), Daniel Ignaszak z Kwieciszewa (PO), Bernard Łaganowski z Kwieciszewa (PiS), Karolina Bicka z Kunowa (Nowoczesna) oraz Janina Staszak z Mogilna (wskazana przez burmistrza). Swojego reprezentanta do tej komisji nie zgłosił KW Wyborców Kukiz`15, losowanie nie było konieczne.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 16 w Szkole Podstawowej w Strzelcach zasiądą: Marek Idziak z Mogilna (NOP), Katarzyna Sobkowiak z Mogilna (KORWiN), Kamila Grabowska z Czarnotula (Stonoga), Jerzy Derdowski z Mogilna (ZL), Leszek Bartkowiak ze Szczeglina (PO), Włodzimierz Szczególski z Ratowa (PiS), Janina Pilachowska z Marcinkowa (Nowoczesna), Aleksandra Nowakowska z Krzyżanny (Kukiz`15) oraz Danuta Bonkowska Strzelce (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant Polskiego Stronnictwa Ludowego.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 17 w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce zasiądą: Dominika Szpulecka z Wylatowa (PSL), Edyta Kwiatkowska z Wszednia (NOP), Mariola Kurdykowska-Woźniak z Mogilna (KORWiN), Edyta Łuczka z Wszednia (Stonoga), Elżbieta Chudzińska z Świerkówca (ZL), Paulina Woźniak z Dąbrówki (PO), Marek Płotalski z Dąbrówki (Nowoczesna), Jakub Łaganowski z Kwieciszewa (Kukiz`15) oraz Grażyna Tryborska z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant Prawa i Sprawiedliwości.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 18 w Szkole Podstawowej we Wszedniu zasiądą: Lidia Urban z Wiecanowa (PSL), Marcin Krokowski z Kwieciszewa (NOP), Alina Adamska z Mogilna (KORWiN), Renata Sulicka z Mogilna (Stonoga), Janusz Prussak ze Stawisk (PO), Marian Wąśniewski z Mogilna (PiS), Katarzyna Ciuba z Wszednia (Nowoczesna), Katarzyna Galewska z Mogilna (Kukiz`15) oraz Łukasz Nowakowski z Kwieciszewa (wskazany przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant Zjednoczonej Lewicy.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 19 w Szkole Podstawowej w Padniewie zasiądą: Katarzyna Dyderska z Padniewka (PSL), Marcin Olejnik z Padniewa (NOP), Daria Kwit z Padniewa (KORWiN), Stefan Harko z Mogilna (ZL), Arleta Światała z Padniewa (PO), Karina Poznachowska z Mogilna (PiS), Joanna Lesicka z Padniewka (Nowoczesna), Iwona Stachowiak z Bzówca (Kukiz`15) oraz Katarzyna Chojnacka z Padniewa (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł przedstawiciel KW Wyborców Zbigniewa Stonogi.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 20 w SP 3 w Mogilnie zasiądą: Anna Owczarzak z Świerkówca (PSL), Marcin Frydrychowski z Mogilna (NOP), Anita Barczak z Mogilna (KORWiN), Jerzy Lipiński z Mogilna (ZL), Ewa Jędraszak z Mogilna (PO), Radosław Trepiński z Mogilna (PiS), Alicja Jania z Mogilna (Nowoczesna), Samanta Zwolanowska ze Stawisk (Kukiz`15) oraz Anna Kaczmarek z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł reprezentant KW Wyborców Zbigniewa Stonogi.
     W obwodowej komisji wyborczej nr 21 w świetlicy wiejskiej w Józefowie zasiądą: Natalia Olejnik z Padniewa (NOP), Beata Łuców z Padniewa (KORWiN), Justyna Kicińska z Wszednia (Stonoga), Jadwiga Górna z Palędzia Kościelnego (ZL), Grażyna Grylewicz z Padniewka (PO), Magdalena Knast z Józefowa (PiS), Katarzyna Kucharska z Mogilna (Nowoczesna), Hanna Stachowiak z Bzówca (Kukiz`15) oraz Julita Staszewska z Padniewka (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadł przedstawiciel komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
     W obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie przy ul. Kościuszki zasiądą: Michalina Szczesna z Padniewka (PSL), Piotr Kowalski z Mogilna (KORWiN), Aleksandra Matczak z Mogilna (Stonoga), Mirosława Chojecka z Mogilna (ZL), Małgorzata Jelonek-Malcher z Mogilna (PiS), Aleksandra Stasińska z Mogilna (Nowoczesna) oraz Magdalena Rząd z Mogilna (wskazana przez burmistrza). W losowaniu odpadli trzej kandydaci wskazani przez: PO, Narodowego Odrodzenia Polski oraz Kukiz`15.

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.,  § 8:
1. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalany jest w trybie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 Kodeksu wyborczego.
2. Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie dla każdej komisji. W losowaniu uczestniczy po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika wyborczego do danej komisji.
4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się 8 z nich, a w przypadku komisji w obwodach odrębnych - 6 z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem wójta inne osoby przez niego upoważnione.

 

 

Damian Stawski
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1234 (40/2015)

 

 

Komentarz

   Zaufanie i zamieszanie

     Po artykule Zamieszał w składach obwodowych komisji wyborczych spodziewałem się tego, że do redakcji Pałuk zgłosi się jakiś mieszkaniec z pretensjami czy zaniepokojeniem procedurą losowania. Okazało się, że przyszedł Roman Skorupiński, którego nazwisko wskazałem jako tego, który odpadł w wyniku losowania.
     Zasady losowania były znane i nie przeszło mi nigdy przez myśl, że urzędnicy mogli chcieć oszukać mieszkańców i odrzucić tych, którzy byli dla nich niewygodni. Wierzę urzędnikom, że wylosowane numery były prawdziwe. Zamieszania nie byłoby, gdyby urzędnicy odrobili lekcję i przygotowali się do losowania. Po tak przeprowadzonym losowaniu wątpliwości mógł mieć każdy. Numer 5, numer 3, numer 8, ale skąd akurat ja obecny na tym zebraniu miałem wiedzieć, jaka osoba kryje się pod danym numerem. Nie miałem nawet przed sobą listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, którzy mieli zasiadać w komisjach. O tym wszystkim powinien poinformować Krzysztof Krajewski albo Weronika Czarnecka. Okazało się, że reporterzy z Pałuk i Pomorskiej, w sytuacji kiedy na losowanie nie przyszedł nikt z mieszkańców nie byli tylko przedstawicielami mediów, ale także przedstawicielami społeczeństwa. Tym bardziej byli gwarantem tego, że losowanie przebiegnie prawidłowo, zgodnie z uchwałą PKW.
     Urzędnicy tak nie pomyśleli. Dla nich przedstawiciel prasy to nie jest zwykły mieszkaniec, tylko przedstawiciel kogoś, kto im do garnka zaglądał nie będzie, a tym bardziej nie będzie im zadawał trudnych pytań. Urzędnicy potraktowali mnie i panią z Gazety Pomorskiej jak intruzów szukających sensacji, żyjąc w przekonaniu, że losowanie to czysta formalność, której nie powinienem się czepiać. Nie było mieszkańców, więc urzędnicy pozwolili sobie na naruszenie przepisów, o których mówi kodeks wyborczy. Bo po co mieli pilnować ściśle określonych przepisów - przecież dla nich nikogo nie było.
     I jeszcze jedno. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego losy z urny wyciągał burmistrz. To, że na burmistrzu spoczywa obowiązek przeprowadzenia głosowania, dotyczy to organu, który reprezentuje. Nie on sam powinien wyciągać losy. Losowanie powoduje, że zawsze ktoś jest niezadowolony, co właśnie przerabiamy. Po co to burmistrzowi było, nie wiem. Chyba, że Leszek Duszyński nie ma do nikogo zaufania i osobiście lubi wszystkiego w gminie dopilnować, także losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Damian Stawski
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1235 (41/2015)

 

 

Inne teksty na ten temat:

Skąd ma wiedzieć, czy był w kopercie

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry