Żnin, Łódź, regionalna Izba Obrachunkowa, gazeta samorządowa

    Medal dla Prezesa RIO w Łodzi
      "...W konsekwencji za niedopuszczalne należy uznać zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w wydawnictwie gminy." - odpowiedział prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dr Ryszard Paweł Krawczyk burmistrzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi, który wydaje gazetę samorządową "Panorama Łaska".

Punkt 5 opinii prawnej w przedmiocie niektórych zjawisk konkurencji na rynku prasy lokalnej

5. W szczególności wymaga też zwrócenia uwagi kwestia, w jakiej formie prawno-organizacyjnej samorząd wydaje swoja gazetę. Czy czyni to poprzez spółką handlową, której w całości lub części jest udziałowcem (por. art. 10 GospKomU oraz art. 13 SamWojU), czy też bezpośrednio działa poprzez urząd, w ramach własnego budżetu. W tym drugim przypadku nie jest możliwe wydawanie przez samorząd czegokolwiek poza biuletynem. Jest bowiem absolutnie niedopuszczalne, by budżet bezpośrednio miał dochody z działalności komercyjnej urzędu, a taka działalność jest jawnie sprzeczna z prawem. Żadna jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa prowadzenia działalności gospodarczej (nie będącej gospodarka komunalną) bezpośrednio. 

Michał Kulesza, radca prawny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 15 września 2004 r.

Pełny tekst opinii prawnej

     Opinia ta, którą wydało kolegium RIO w Łodzi została entuzjastycznie oceniona przez Radę Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

    - Patologią polskiego lokalnego rynku wydawniczego jest wydawanie przez samorządy konkurencyjnych wobec prywatnej prasy gazet, które nie pozwalają rozwinąć się niezależnej od władzy prasie lub co najmniej utrudniają jej funkcjonowanie - mówi Dominik Księski, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. - Zastanówmy się - jaki ustrój chcemy budować? Taki, w którym środki przekazu są w rękach władzy - w naszym przypadku lokalnej? To przerabialiśmy od 1939 do 1989 roku. Jeśli na polskiej prowincji - a nią duże gazety interesują się tyko sporadycznie - chcemy mieć niezależną od władzy prasę, władze samorządowe nie powinny z nią konkurować poprzez wydawanie gazety, która jeszcze dodatkowo zabiera jej rynek reklam.

    Już od 2004 roku znana jest wydana dla Izby Wydawców Prasy opinia prawna profesora Uniwersytetu Warszawskiego Michała Kuleszy, jednego z twórców reformy samorządowej, który w tej sprawie jasno stwierdził: "Jest bowiem absolutnie niedopuszczalne, by budżet bezpośrednio miał dochody z działalności komercyjnej urzędu, a taka działalność jest jawnie sprzeczna z prawem". Opinia ta nie przeszkadza jednak gminom w prowadzeniu działalności komercyjnej.

     Burmistrz Łasku zapytany, czy uważa, że "Mój Łask" (prywatna gazeta) jest złą gazetą i dlatego musi wydawać konkurencyjny wobec niej tytuł odpowiedział: - To jest odwrotnie, bo miesięcznik "Panorama Łaska" wychodzi od ok. 14 lat. Tak zwany "Mój Łask", który jest gazetą, która nie cofnie się przed publikacją kłamliwych bzdur, wychodzi od ok. 2 lat. "Panorama Łaska" nie robi żadnej konkurencji. Dodał także: - Decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej przyjąłem ze spokojem. Przeanalizujemy  sprawę. Ten temat funkcjonuje w wielu gminach i jest różnie oceniany. Opinia radcy prawnego była taka, że nie jest to działalność gospodarcza. Zapytałem RIO, które odpowiedziało, że jednak jest to działalność gospodarcza. W związku z tym jest kilka rozwiązań. Przekażę panu prezesowi RIO w Łodzi kopie kłamliwych artykułów dotyczących obniżenia subwencji oświatowych dla gminy Łask. Przekażę to po to, aby pan prezes wiedział, z kim ma do czynienia. Poza tym cała ta sprawa została przedstawiona jako jakiś niebywały konflikt między prezesem RIO a burmistrzem. Jest to oczywistą nieprawdą, a najlepszym tego dowodem jest fakt, że wystosowałem właśnie to zapytanie. Ja nie musiałem pytać RIO o stanowisko, ale szanując pana prezesa i chcąc odpowiedzialnie współpracować z RIO, takie zapytanie wystosowałem.

    Redaktor naczelna tygodnika "Mój Łask" Magdalena Hodak zapytana o to, czy Urząd Miejski ma możliwość przedstawiania swego stanowiska w gazecie odpowiedziała: - Nasze publikacje zawierają także stanowisko Urzędu Miejskiego. Rzadko, niestety, udaje nam się bezpośrednio porozmawiać z burmistrzem. Poinstruował nas, aby pytania kierować mailowo, odpowiedzi w jego imieniu udziela sekretarz Beata Mielczarek. Zawsze publikujemy stanowisko urzędu. Jeśli je tylko otrzymamy, wrzucamy do gazety nawet w ostatniej chwili, kosztem nawet rewolucji na stronach. Służymy licznymi konkretnymi przykładami. Nie mamy problemów w kontaktach z naczelnikami wydziałów, którzy to często nadrabiają swoją otwartością zaciętość burmistrza.

    Odpowiedz RIO bardzo mnie ucieszyła. Wątpię jednak, aby przełożyła się ona na zreformowanie burmistrza Łasku. Nawet jeśli przestanie przyjmować płatne ogłoszenia, to przedsiębiorcy z Łasku i tak nie przyjdą do nas z obawy  przed tym, że wpadną w niełaskę burmistrza (wielu z nich, o czym dowiadujemy się w trakcie nieoficjalnych rozmów, chciałoby się u nas promować, aby rozwinąć swój biznes, ale boją się podpaść).

    Burmistrz Gabriel Szkudlarek to człowiek, który nie rozumie, jaką funkcję pełnią media w demokratycznym społeczeństwie. Obraża się za krytykę, nie traktuje nas jako partnera w zwalczaniu patologii. Mało tego -  próbuje w swoich felietonach na łamach "Panoramy Łaskiej" przekonać Czytelników, że piszemy nieprawdę,  posługując się manipulacją.  Do redakcji nie przesyła sprostowań (nie ma czego prostować, a w przypadku fuszerki, którą sami stwierdzimy, sami naprawiamy błąd - chodzi wszak o wiarygodność). Ucieszę się, jeśli choć w najmniejszym stopniu burmistrz zacznie z nami współpracować pro publico bono.

    Cieszę się z odpowiedzi RIO bardzo - mimo naszych uwarunkowań i nikłej nadziej na sukces na naszym łaskim podwórku. Nie jesteśmy przecież na lokalnym rynku prasowym sami. Zapewne wiele gazet ma podobny problem, więc dla wielu samorządów odpowiedź prezesa RIO Ryszarda Pawła Krawczyka stanie się  ostrzeżeniem czy materiałem do refleksji.

    Chciałabym zauważyć, że mądra, dojrzała władza nie walczy  z niezależnymi mediami, a wręcz je wspiera. Pieniądze podatników nie powinny być, moim zdaniem,  marnotrawione  na propagandowe, wykorzystywane do politycznych celów samorządowe pisemka, a zasilać w postaci ogłoszeń niezależne pisma, bo to leży właśnie w interesie podatników. Po pierwsze -  to tańsze rozwiązanie dla gmin niż wydawanie swoich pism, po drugie - lokalna prasa za pieniądze z ogłoszeń zlecanych przez urzędy będzie mogła się szybciej się rozwijać, inwestując np. w śledztwa dziennikarskie, powiększając zespół - powiedziała Magdalena Hodak

    Rada Wydawców SGL uznała wydaną 20 grudnia 2013 przez RIO opinię w sprawie wydawania Panoramy Łaskiej za mądrą i odważną, a aby wyrazić swe uznanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, przyznała jej prezesowi medal za mądrość i odwagę. Został on wręczony przez prezesa SGL w piątek 17 stycznia  br w siedzibie RIO w Łodzi.

Mirosława Roszak, 22 I 2013

 


Korespondencja UM Łask - RIO oraz opinia radcy prawnego

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry