Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

Sprawy dotyczące podejrzeń o nieprawidłowościach w pracy żnińskiego ratusza i muzeum, które badała policja z Bydgoszczy, zostały połączone do wspólnego postępowania. Wszczęte śledztwo dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na nadużyciu uprawnień funkcjonariuszy publicznych i narażenia bezpieczeństwa. Postępowanie przekazano do Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Na tym etapie postępowania nikt nie ma statusu podejrzanego.

W 50. numerze Pałuk z ub.r. informowaliśmy o czynnościach sprawdzających, które Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy prowadziła w związku z doniesieniem, jakie wpłynęło do żnińskiego Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie.
Doniesienie dotyczyło pracy Urzędu Miejskiego w Żninie i niektórych jednostek mu podległych. Prowadzone działania nie miały charakteru śledztwa przeciwko komukolwiek.
21 listopada 2017 r. Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe za pośrednictwem bydgoskiej Prokuratury Okręgowej otrzymała trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz o możliwości popełnienia czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
8 stycznia prokurator Marta Dydyszko-Lewicka wydała postanowienie o połączeniu spraw prowadzonych przez Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Żninie z materiałami zarejestrowanymi przez wydział do walki z przestępczością gospodarczą w KWP w Bydgoszczy w jedną sprawę.
MUZEUM
W uzasadnieniu decyzji prokuratury w Bydgoszczy czytamy o złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie 9 i 31 października 2017 r. zawiadomieniach, które wskazały szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
Nieprawidłowe działania miały być podejmowane przez burmistrza Żnina Roberta L., radcę prawnego Macieja D., dyrektora muzeum Krystynę P., a także byłego dyrektora tej placówki Michała W. W tym miejscu wyjaśnijmy, że w tej sprawie osoby te mogą mieć różny status: świadków, podejrzanych, czy też reprezentantów instytucji poszkodowanej. W myśl prawa prasowego osobom o każdym z tych statusów na etapie przygotowawczym przysługuje ochrona danych osobowych (chyba, że wyrażą wolę, aby ujawnić ich nazwiska w pełnym brzmieniu).
PRZEDSZKOLE i ŚCIEKI
W treści zawiadomienia z 31 października 2017 r. wskazano możliwość popełnienia przestępstwa z art. 160 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego - narażenia dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie przez osoby sprawujące szczególny nadzór nad nimi, tj. burmistrza Roberta L., a także Jacka Ś. - najpierw szefa wydziału edukacji, kultury i sportu, a obecnie dyrektora SCUW w Żninie, Macieja D. i skarbnik gminy Aleksandrę Sz.
W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa 4 stycznia w sprawie wszczęto śledztwo o czyn z art. 231 paragraf 1 k.k.
(nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego) i z art. 160 paragraf 1 i 4 k.k. (narażenie na niebezpieczeństwo). W toku śledztwa zgromadzono materiały, w tym także dotyczące burmistrza Roberta L., w zakresie nieprawidłowości przy budowie oczyszczalni ścieków w Jaroszewie.
ŁĄCZNOŚĆ
Z uwagi na łączność przedmiotową i podmiotową wszystkich tych spraw (doniesienia w sprawie rzekomych nieprawidłowości w muzeum, doniesienia w sprawie rzekomego narażenia na niebezpieczeństwo dzieci poprzez zgodę na odbywanie zajęć przedszkolaków w budynku szkoły i materiałów zgromadzonych w sprawie inwestycji w Jaroszewie) postanowiono o ich połączeniu do wspólnego prowadzenia.
Postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Tam dowiedzieliśmy się, że śledczym prowadzącym postępowanie jest prokurator Dariusz Ewertowski. Skontaktowaliśmy się z nim, ponieważ obecnie rzecznik prokuratury w Elblągu jest na urlopie. Dariusz Ewertowski polecił nam przesłać pytania w tej sprawie drogą elektroniczną. Czekamy na odpowiedź.
BURMISTRZ
O komentarz poprosiliśmy burmistrza Żnina.
(...) W sprawach, o których mowa, prawdą jest, że na podstawie złożonych anonimowo donosów prokuratura w Elblągu prowadzi postępowanie wyjaśniające. Taka jest rola organów ścigania, by badać wszelkie, nawet absurdalne i anonimowe donosy. Nieprawdą są pojawiające się opinii publicznej pogłoski, że jakikolwiek pracownik Urzędu lub innych gminnych instytucji ma w tej sprawie postawione zarzuty i ma status osoby podejrzanej. Prokuratura w pierwszej kolejności bada, czy doszło w ogóle do złamania prawa, a dopiero potem uznaje kogokolwiek za podejrzanego. Gdyby było inaczej, to po każdym anonimowym donosie ludzie trafialiby bezpośrednio do więzienia.
Nie mamy nic do ukrycia, a wszelkie, dokonywane anonimowo próby szkalowania gminy Żnin poprzez obniżanie wiarygodności urzędników i publiczne sugerowanie, że postawiono im zarzuty prokuratorskie, uważam za niegodziwe i szkodzące naszej wspólnocie samorządowej. Nie ma zgody na fałszowanie rzeczywistości, kłamstwa, pomówienia i wprowadzanie w błąd Mieszkańców. Nie ma zgody na szykanowanie i obrażanie moich Współpracowników. Nie damy się zastraszyć. Robimy dalej swoje realizując potrzebne Gminie Żnin inwestycje - przekazał nam w odpowiedzi Robert L., włodarz Żnina (pisownia oryginalna).
Od pewnego czasu krążą w Żninie pogłoski o tym, że w Urzędzie Miejskim odbywa się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z uwagi na rzekome nieprawidłowości. Zapytaliśmy o to rzecznika ratusza Dawida Kolasę.
- 12 stycznia rozpoczęta została kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Żnin, prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561): „Izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego“ - przekazał w odpowiedzi rzecznik Urzędu w Żninie.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1355 (5/2018)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.