Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

Trzy tygodnie temu napisaliśmy, że - spośród kosztów wyjazdów służbowych i szkoleń finansowanych przez Urząd Miejski w Żninie - staż w Brukseli kosztował najwięcej. Wkrótce po ukazaniu się tekstu otrzymaliśmy list od asystenta europosła Zemke, który podkreślał, że przecież staż był bezpłatny. Obie informacje są prawdziwe.

Najpierw parę słów o stażach. Europoseł Janusz Zemke prowadzi od 2009 r. zagraniczny i krajowy program stażowy dla najzdolniejszych studentów z uczelni z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pracowników samorządów lokalnych. Inni europosłowie z województwa kujawsko-pomorskiego czynią podobnie. Do tej pory staże skończyło 306 osób, w tym 112 osób w Strasburgu i Brukseli oraz 194 osoby w biurach krajowych. Kandydatów - pracowników urzędów samorządowych wyłania - w drodze konkursu - Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza. Osoby te, oprócz dobrej znajomości problematyki Unii Europejskiej, muszą wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego.
Wśród dotychczasowych stażystów Janusza Zemke 16 osób wywodziło się z powiatu żnińskiego, głównie ze Żnina i Barcina, z tego 9 osób było na stażach zagranicznych - w Brukseli i Strasburgu. Z powiatu mogileńskiego w programie wzięło udział 12 osób, głównie z Mogilna i Jezior Wielkich, z tego 5 osób było na stażach w Brukseli i Strasburgu. Nasz artykuł dotyczył kosztów stażu jednego pracownika wydziału promocji i rozwoju gminy w Żninie - Pauli Stońskiej.
Marek Tomczyk, asystent europosła Janusza Zemke poinformował nas, że wszyscy zagraniczni stażyści otrzymują stypendia fundowane przez posła Janusza Zemke. W przypadku Brukseli stypendium dla stażystów-studentów wynosi 1.000 euro, a dla pracowników samorządowych 750 euro.
Udział w finansowaniu stażów ma też Urząd Marszałkowski, gdyż stażyści - pracownicy samorządowi mieszkają nieodpłatnie w lokalu należącym do Urzędu Marszałkowskiego. Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza zapewniło transport samochodem z Torunia do Brukseli i z powrotem. Od Dawida Kolasy, rzecznika ratusza dowiedzieliśmy się że Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza pokryło koszt pobytu stażysty w biurze informacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego od 2 do 5 listopada 2017 r. oraz od 9 do 21 grudnia 2017 r., w kwocie łącznej 520 euro. Należność ta została na podstawie porozumienia pomiędzy stowarzyszeniem a gminą Żnin przekazana na konto urzędu. Podane w poprzednim artykule środki z budżetu gminy Żnin w wysokości 4.272,30 zł przeznaczone zostały na diety dla pracownika za pozostały okres stażu - od 6 listopada do 8 grudnia 2017 roku.
Gmina i tak poniosła mniejsze koszta na delegację, niż wynikałyby z przepisów (doba podróży zagranicznej do Belgii to dieta w wysokości 48 euro + ryczałt 10%). Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego wyjaśnia to tak: - W związku z tym, że kwota diety należnej, na podstawie wymienionego wyżej rozporządzenia, przekraczała sumę wszystkich środków wypłaconych pracownikowi, zgodnie z porozumieniem zawartym między gminą Żnin a stażystą, pracownik oświadczył, że wypłacone środki w pełni zaspokajają jego potrzeby związane z wyżywieniem i transportem miejskim w czasie odbywania stażu i zrzekł się praw do części świadczeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 [...]“.
Sam staż urzędnika w Brukseli może być więc dla niego - dzięki rozłożeniu jego kosztów na różne podmioty - bezpłatny, a jednocześnie generować koszta dla gminy Żnin, gdyż - zgodnie z przepisami - diety na podróż służbową musi zapłacić pracodawca.
- Urzędnicy samorządowi, którzy przyjeżdżają do Brukseli biorą udział w merytorycznych spotkaniach, mają także okazję nawiązać kontakty z przedstawicielami innych regionów, reprezentowanych przy UE - przekazał nam asystent europosła. - Zatem, wydawałoby się, że dla każdej gminy, czy miasta fakt posiadania zdolnych i perspektywicznych pracowników powinien być raczej powodem do dumy, a nie kwestią problematyczną.
Tak więc delegowana pracownica Urzędu Miejskiego miała okazję, by dużo się nauczyć, nie udało nam się z nią niestety porozmawiać, ponieważ obecnie przebywa ona na urlopie.
Jednak nie tylko ona spośród żnińskich urzędników uczestniczyła w 2017 r. w stażu zorganizowanym przez posła z naszego województwa w Parlamencie Europejskim. W tym przypadku jednak chodzi o pracownika również wydziału promocji i rozwoju lokalnego, tyle, że nie z ratusza, a ze Starostwa Powiatowego w Żninie.
Łukasz Kwiatkowski, bo o nim mowa, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia uczestniczył w stażu zagranicznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza oraz Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmę Złotowskiego. - Mój zakres obowiązków polegał m.in. na: udziale w konferencjach, seminariach i briefingach, z których sporządzane były materiały sprawozdawcze dla Posła do Parlamentu Europejskiego; nawiązywaniu kontaktów i przygotowywaniu materiałów informacyjnych; monitorowaniu najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbieraniu informacji dotyczących możliwości aplikowania do programów europejskich; przeglądaniu agendy instytucji europejskich i informowaniu o najbliższych seminariach, konferencjach; promocji walorów województwa kujawsko-pomorskiego oraz Powiatu Żnińskiego, w tym umacnianiu jego pozytywnego wizerunku - powiedział nam Łukasz Kwiatkowski.
Zaznacza on, że podczas stażu był również w kontakcie telefonicznym i e-mailowym z pracownikami rodzimego urzędu. Będąc w Brukseli dodatkowo wykonywał szereg zadań, które związane są z zakresem działań wydziału promocji i rozwoju lokalnego w żnińskim starostwie.
- W mojej ocenie odbyty przeze mnie 2-miesięczny staż zagraniczny przyniósł liczne korzyści, które wykorzystywane są w obecnej pracy w Starostwie Powiatowym w Żninie. Dzięki temu doświadczeniu udało się nam m.in. nawiązać bardzo dobrą współpracę z biurem województwa w Brukseli, w ramach której powiat promowany był podczas Dni Europy w Brukseli. Podczas tego wydarzenia w dniu 6 maja 2017 r. regiony należące do państw członkowskich Unii Europejskiej prezentowały swoje walory turystyczne i inwestycyjne. W związku z pracą w wydziale zajmującym się pozyskiwaniem środków unijnych podczas obecności w Parlamencie Europejskim ważne było dla mnie poznanie mechanizmów i zbieranie informacji dotyczących aplikowania o środki finansowe do programów europejskich. - podzielił się z nami swą opinią o stażu Łukasz Kwiatkowski.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1356 (6/2018)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.