Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

Zaktualizowano zadania wpisane do Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w powiecie żnińskim, skreślono pięć z trzynastu planowanych przez Żnin zadań, szóste zmniejszono o jedną trzecią. Rok temu gmina Żnin walczyła zacięcie na posiedzeniach o wpisanie na tę listę. Komu Żnin zawdzięcza te skreślenia? Kto w tłusty czwartek wnioskował o zmiany?

KOMITET STERUJĄCY
Tydzień temu odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu żnińskiego. W skład tego komitetu wchodzą wójtowie i burmistrzowie pięciu spośród sześciu gmin naszego powiatu oraz starosta żniński. Jedynie gmina Łabiszyn nie jest ujęta w ORSG powiatu żnińskiego. Jest to spowodowane tym, iż Łabiszyn zdecydował się występować o alokację środków europejskich na lata 2014-2020 wspólnie z Bydgoszczą.
Blisko rok temu włodarze gmin i powiatu, po długich rozmowach i próbach znalezienia kompromisu, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych wszystkich samorządów, wypracowali listę zadań, które zostały wpisane do ORSG. Chodziło o to, aby zwiększyć szansę na skuteczne ubieganie się o środki zewnętrzne.
- W czerwcu ubiegłego roku, po pewnych przepychankach wywołanych głównie przez gminę Żnin, przyjęliśmy listę zadań wpisanych do ORSG. Gmina Żnin twierdziła, że jest pokrzywdzona, bo mają za mało pieniędzy w ramach wsparcia na zadania z listy ORSG i za mało tych zadań. Oczywiście dyskusje nie były łatwe.
Staraliśmy się proporcjonalnie do liczby mieszkańców te zadania określić i podzielić należne nam pieniądze w ramach RPO. Jakoś się to nam udało. Trochę więcej niż po pół roku, bo 8 lutego, w tłusty czwartek robiliśmy na naszym komitecie aktualizację zadań. Chodziło o sprawdzenie, kto jest na jakim etapie, jeśli chodzi o realizację zadań w ramach ORSG. Już nie wiem, co mam mówić na zachowanie gminy Żnin. Jest ono niepoważne. W tłusty czwartek burmistrz Robert Luchowski znalazł czas na wizytę przy stołach kół gospodyń wiejskich, które zaprosiły go na pączki, a na posiedzenie komitetu desygnował zastępcę burmistrza Halinę Rosiak i dyrektora Pawła Sikorę. Ja też na pączkach na zaproszenie KGW byłem, ale wcześniej się oderwałem od stołu, aby zaktualizować działania w ramach ORSG. Tymczasem gmina Żnin potraktowała nas lekceważąco nie tyle nawet, że burmistrz się nie pofatygował, ale przede wszystkim zgłosiła ona rezygnację z dużej części środków w ramach naszego obszaru rozwoju - mówi Zbigniew Jaszczuk, starosta żniński.
PIĘĆ ZADAŃ
Włodarz powiatu dodał, że jeszcze przed posiedzeniem komitetu zlecił zebranie informacji na temat działań gmin Łukaszowi Kwiatkowskiemu, kierownikowi promocji i rozwoju lokalnego w starostwie. Okazało się, że gmina Żnin rezygnuje z 5 zadań, o które wcześniej kruszyła kopie z innymi gminami i z samym powiatem żnińskim. Żaden inny samorząd ze swoich zadań umieszczonych na liście ORSG nie zrezygnował. Jeśli chodzi zaś o Żnin, to gmina odpuściła sobie, według informacji zebranych w starostwie, z termomodernizacji budynku Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego i budynku WOPR. Pierwsze z tych zadań miało być dofinansowane kwotą 278.027,35 zł, a drugie 487.635 zł.
- Teraz nie chcą tego robić, choć wcześniej się upierali, aby te zadania wpisać do obszaru rozwoju, choć próbowałem przekonywać, że nie warto, bo kto termomodernizuje takie budynki, które w rzeczywistości bardziej przypominają murowane wiaty i baraki, a nie solidne obiekty budowlane? Skoro jednak postawili na swoim i przez to zabrali pieniądze z puli, które chętnie wykorzystałyby inne samorządy, to powinni byli się tego trzymać. A tutaj taki manewr. To niepoważne - mówi starosta.
Kolejne z tzw. twardych zadań (będą one realizowane przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) to poprawa efektywności energetycznej budynku na ul. Mickiewicza 22. Na ten cel gmina miała dostać 144.447,30 zł. - Teraz się okazało, że to budynek spółki komunalnej (mieści się tam biurowiec spółki PUK- przypis kg), więc Urząd Miejski sobie to odpuścił. Podobnie, jeśli chodzi o miękkie projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - mówi Zbigniew Jaszczuk.
Otóż w tym zakresie gmina Żnin miała realizować zadanie Gimnastyka korekcyjna szansą na życie młodych obywateli. Alokowano na nie 112.540 zł z EFS. Z kolei na utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych alokowano dla Żnina aż 850.000 zł. Z tego też gmina rezygnuje. Natomiast w programie innowacyjnej edukacji dla szkół gminnych Żnin miał zarezerwowane 1.617.120 zł, ale teraz zgłosił zmniejszenie kwoty dofinansowania do 1.176.943,44 zł.
- Rezygnacja z tych zadań z listy oznacza, że gmina Żnin „odpuszcza“ sobie łącznie ponad 2.300.000 zł dofinansowania. Nie mieści mi się to w głowie, żeby lekką ręką rezygnować z takich pieniędzy. Przede wszystkim jednak takie zmiany decyzji skutkują tym, że nie mamy jak zagospodarować powstałej rezerwy ze środków zewnętrznych. I w ten sposób my, jako cała społeczność powiatu, te środki możemy stracić. Budżety innych gmin są już domknięte. Trudno wygospodarować środki własne na jakieś nowe zadania, aby zgarnąć dofinansowanie, z którego rezygnuje gmina Żnin. Poratuje nas w tej sprawie gmina Janowiec i Barcin. Burmistrz Maciej Sobczak wstępnie zadeklarował chęć przejęcia środków z alokacji na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Świątkowie oraz starego budynku szkoły w Janowcu. Ta gmina może też przejąć część pieniędzy z programu na innowacyjną edukację. Jednak to wszystko, a co z resztą środków odrzuconych przez Żnin?- powiedział Zbigniew Jaszczuk.
STAROSTA NIE JEST PEWIEN
Dodatkowo starosta nie jest pewien, czy gmina Żnin chce realizować wpisany do ORSG projekt rewitalizacja linii kolejowej na linii od istniejącej stacji kolejowej do stacji nad Jeziorem Czaplem. Przypomnijmy, że chodzi tutaj o przedłużenie trasy kolei wąskotorowej i ustanowienie przystanku w pobliżu ul. Licealnej. Pierwszy etap tego zadania jest już za gminą Żnin. Jesienią ubiegłego roku przekładano torowisko od cmentarza do parku. Jeszcze wcześniej odnowione zostały elementy na mostku kolejowym przez Gąsawkę. Dodajmy, że od realizacji dalszej części zadania Zarząd Powiatu uzależnia też dotację z budżetu powiatu do ŻKP. Potwierdzenie alokacji środków zewnętrznych na budowę przystanku kolejowego w parku, a jest to dofinansowanie w kwocie 510.000 zł, jest teraz niezbędne z punktu widzenia dalszych poczynań powiatu. - Otóż burmistrz Barcina Michał Pęziak poinformował nas na komitecie, że gmina ta byłaby zainteresowana przeniesieniem alokacji środków na kolejkę w żnińskim parku na dofinansowanie do rozbudowy wraz z przebudową części budynku Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. Dlatego teraz czekamy na wyraźną deklarację, czy gmina Żnin chce, czy też rezygnuje z przywrócenia ruchu kolei wąskotorowej w parku - zakończył Zbigniew Jaszczuk.
W zaistniałej sytuacji trzeba dokonać aktualizacji strategii. Gminy bardzo szybko muszą wykonać niezbędną dokumentację i zabezpieczyć środki finansowe na udział własny.
PRZYCZYNA 1 I 2: SEZONOWOŚĆ I WYBURZENIE
Przyczyny wycofania się gminy Żnin z poszczególnych projektów w ramach Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego (ORSG), które w odpowiedzi na nasze pytania przekazał rzecznik ratusza Dawid Kolasa.
- Z termomodernizacji budynku MKS w Rydlewie zrezygnowaliśmy, ponieważ budynek jest użytkowany głównie sezonowo, w okresie letnim. W związku z powyższym inwestycja nie uzyskałaby efektu ekologicznego, który jest wymagany do osiągnięcia celu projektu określonego w ramach konkursu. Ryzyko - odrzucenie wniosku gminy Żnin na etapie oceny merytorycznej. Termomodernizacja budynku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie nie będzie realizowana, ponieważ przeprowadzona analiza wykazała, że budynek wymaga nie tylko termomodernizacji, ale raczej całkowitej przebudowy ze względu na stopień wieloletnich zaniedbań i zniszczenia. Dlatego burmistrz podjął decyzję, że budynek zostanie wyburzony, a na jego miejscu powstanie nowy, powiększony obiekt spełniający potrzeby gminy Żnin w zakresie sportów wodnych - tłumaczy Dawid Kolasa.
PRZYCZYNA 3: BRAK PEWNOŚCI
Na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PUK) w Żninie do strategii ORSG zgłoszono propozycję termomodernizacji budynki biurowego spółki, w którym ma ona swoją siedzibę. Po opublikowaniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu regulaminu konkursu, wątpliwość budził zapis w dokumentacji konkursowej dotyczący kwalifikowalności przedmiotowego obiektu. W ramach dofinansowania do termomodernizacji mógł zostać zgłoszony budynek użyteczności publicznej. Po zapytaniu skierowanym do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, PUK nie otrzymało jednoznacznej interpretacji, czy obiekt przy ulicy Mickiewicza 22 spełnia wymogi konkursu w tym zakresie. Wobec braku pewności, czy przedmiotowy obiekt może być dofinansowany w ramach konkursu, a zarazem przy konieczności poniesienia kosztu studium wykonalności, odstąpiono od złożenia wniosku.
PRZYCZYNA 4: NIESPEŁNIENIE KRYTERIUM
Jeśli chodzi o utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych, to Gmina Żnin odstąpiła od składania wniosku o dofinansowanie, ponieważ po przeanalizowaniu dokumentów określających kryteria wyboru projektu gmina Żnin nie spełnia kryterium dotyczącego wzrostu liczby miejsc opieki nad dziećmi Wzrost miejsc przedszkolnych miałby wynieść 15% w stosunku do stanu na koniec 2014 r. Przy możliwie największej liczbie (tj. 17) nowych miejsc przedszkolnych procent wynosił zaledwie 2,3%. Powyższa przyczyna, jak i rozległy do przeprowadzenia zakres dostosowawczych prac remontowych w budynku, spowodowały, że ostatecznie odstąpiono od przygotowania wniosku. Podstawowe ryzyko - zdaniem Dawida Kolasy - to zwrot przez gminę Żnin przyznanych środków z UE w związku z niespełnieniem kryterium wzrostu liczby dzieci.
PRZYCZYNA 5: NIE ZNAMY
Przyczyn rezygnacji z projektu Gimnastyka korekcyjna szansą na życie młodych obywateli nie znamy. W programie innowacyjnej edukacji dla szkół gminnych Żnin miał zarezerwowane 1.617.120 zł, teraz zgłosił zmniejszenie kwoty dofinansowania do 1.176.943,44 zł, jednak przyczyn tego zmniejszenia również nie znamy.
Nie może dziwić
- Gmina Żnin nie postulowała o wpisanie do puli środków, ale o umieszczenie w strategii odpowiednich zapisów, które następnie dopiero mogłyby stanowić podstawę do ubiegania się o środki finansowe. Prace komitetu sterującego służą wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu strategicznego, dlatego nie może dziwić, że po dokonaniu szczegółowych analiz możliwości i potrzeb, pojawiają się nowe zadania, a inne zostają uznane za niezasadne do realizacji w takim kształcie, jaki poprzednio przyjęto. Strategia ORSG została przyjęta 23 listopada 2015 roku i od tego czasu ulegała aktualizacji już 8 razy. Dopiero teraz wzbudza to niezrozumiałe i niepotrzebne kontrowersje. Prace nad dokumentem strategicznym to jeszcze nie przyznanie dofinansowania, dlatego nie można tutaj mówić o rezygnacji z dofinansowań, gdyż aby dofinansowanie otrzymać, należy najpierw przygotować odpowiednią dokumentację itp. - uważa Dawid Kolasa.
WĄSKOTORÓWKA TAK
Rzecznik zapewnił także, iż gmina Żnin nie zrezygnowała z przywrócenia ruchu wąskotorowego do parku nad Jeziorem Żnińskim Małym. Zmianie uległa nazwa tego zadania, która obecnie brzmi Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe.
REPREZENTACJA OK
Dawid Kolasa odniósł się też do kwestii reprezentacji Urzędu Miejskiego na ostatnim posiedzeniu komitetu sterującego, a konkretnie do braku na nim samego burmistrza, którego zastąpili Halina Rosiak oraz Paweł Sikora, dyrektor wydziału promocji i rozwoju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastępca burmistrza pełni obowiązki burmistrza podczas jego nieobecności lub podczas wykonywania przez niego innych zadań.
- W związku z tym nie ma obowiązku, by w posiedzeniach brał udział osobiście burmistrz Żnina Robert Luchowski. Komórką merytoryczną w Urzędzie Miejskim, która zajmuje się pracami związanymi ze strategią ORSG, jest wydział turystyki, promocji i rozwoju gminy, zatem naturalna jest obecność na posiedzeniach zastępcy burmistrza Żnina, która w strukturze organizacyjnej Urzędu jest osobą odpowiedzialną za nadzór nad pracą wydziału. - tłumaczy Dawid Kolasa.
A POWIAT - TEŻ
Sprawę rezygnacji gminy z niektórych przedsięwzięć zapisanych w strategii powiatu skomentował na koniec Robert Luchowski. Spodziewa się on na przykład zmiany na liście projektów podstawowych zadania Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Żninie. - DPS w Żninie decyzją Rady Powiatu z dnia 26 października 2017 roku został zlikwidowany. Powiat Żniński „utrzymuje“ na liście podstawowej zadanie, które w takiej formie nie będzie chyba realizowane- powiedział Robert Luchowski.
MAMY PRAWO, IDZIEMY W JAKOŚĆ
Gmina Żnin jest pełnoprawnym członkiem komitetu sterującego. Dlatego burmistrz uważa, że gmina ma prawo do dokonywania w strategii zmian, które wynikają z różnych obiektywnych okoliczności. - Zmiany te nie są wymierzone przeciwko żadnej grupie społecznej, a już na pewno nie przeciwko dzieciom, które otaczamy troską poprzez działania rozwojowe w ramach zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych, jak i w czasie wolnym, niekoniecznie z udziałem środków europejskich. Warto zatem przypomnieć panu staroście, że gmina Żnin jest niezależną administracyjnie od powiatu żnińskiego i od starosty żnińskiego jednostką samorządu terytorialnego. Pan starosta, jako przewodniczący komitetu sterującego ORSG, zamiast przyjąć wprowadzone przez gminę Żnin zmiany do wiadomości, niepotrzebnie, w sposób nieuprawniony, je komentuje i krytykuje. Mamy prawo do zmian, z tego prawa (po głębokiej analizie zysków i strat) skorzystaliśmy. Zatem szeroki komentarz starosty w mediach w sposób przesadzony i przy braku podstawowej wiedzy w zakresie rzeczywistych i oczywistych przyczyn naszych działań uważam za niepotrzebny. Idziemy w jakość, nie w ilość projektów unijnych. Narażenie gminy na ewentualny zwrot unijnych pieniędzy wskutek nie spełnienia kryteriów projektowych, to ostatnia rzecz, której byśmy sobie życzyli. Czego zaś życzy gminie Żnin starosta? Póki co – daleki jest od kibicowania nam - skwitował Robert Luchowski.
Ogólna kwota na ORSG powiatu żnińskiego na lata 2014-2020 to 44.060.615,80 zł, w tym na EFRR 31.632.200,37 zł i EFS 12.428.415,43 zł. We wtorek starosta wysłał do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego pismo z szeregiem zapytań o to, czy teraz można jeszcze dokonać zmian w alokacji środków w ramach ORSG.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1357 (7/2018)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.