Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

Przedstawiamy sylwetki kandydatów na burmistrza Kcyni.

PIOTR HEMMERLING

Piotr Hemmerling

Ma 53 lata, żona Violetta z wykształcenia ekonomistka, dwie dorosłe córki, mieszka w Gromadnie. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (dawniej WSP), kierunek historia, tam też ukończył studia podyplomowe - administracja i zarządzanie.
Jako nauczyciel pracował w SP w Laskownicy i SP w Kowalewku. W latach 1994-1998 dyrektor SP w Laskownicy. W 1998 r. rozpoczął pracę w  samorządzie: wicestarosta i starosta w powiecie nakielskim w latach 1998-2006. W latach 2007-2010 w gminie Mrocza jako zastępca burmistrza. W latach 2010-2014 burmistrz Kcyni. Od 2015 r. w gminie Sadki jako doradca, a później zastępca wójta.
Za największe osiągnięcie uważa kochającą się rodzinę, na którą zawsze można liczyć. W pracy zawodowej najbardziej dumny jest z Domu Pomocy Społecznej w Nakle, kilku rodzinnych domów dziecka, budowy obwodnicy Nakła i Szubina, budowy obwodnicy Mroczy, przygotowania budowy ronda w Kcyni, budowy sieci wodociągowej w Dolinie Nadnoteckiej.
Zapewnia, że mocno przeżył porażkę sprzed 4 lat. Przeanalizował osiągnięcia i błędy. Dziś wie, że bez straty czasu na zdobywanie doświadczenia może podjąć się zarządzania gminą, aby zapewnić jej szybszy rozwój.
Zapytany o priorytety przyznał, że najtrudniejsze będą pierwsze dwa lata w dokonaniu głębokiej restrukturyzacji i racjonalizacji w oświacie: - Można będzie zaoszczędzić rocznie około 2,5 do 3 mln zł. Obecnie do oświaty gmina dopłaca ponad 5 mln zł. Nauczyciele nie stracą pracy - obecnie ponad 32 etaty są w nadgodzinach.
Zapewnił, że wielkie rezerwy finansowe kryją się w opiece społecznej, gdyż jest taki rynek pracy, że opieka społeczna będzie się ograniczała do tzw. opieki koniecznej dla osób naprawdę potrzebujących. W wielu dziedzinach zamierza współpracować z gminami sąsiednimi.
- Będę działał planowo, gospodarnie i zespołowo. Wspólnie z radnymi i sołtysami dokonamy hierarchii wartości i priorytetów zadań inwestycyjnych, zarówno w mieście, jak i na wsi. Na tej podstawie zaplanujemy mniejsze i większe zadania w zakresie budowy dróg, chodników, utwardzania ulic itp. na pięcioletnią kadencję, przygotowując wyprzedzająco dokumentację - deklaruje.

 

KRZYSZTOF NAPIERALSKI

Krzysztof Napieralski

Ma 38 lat, żona Marta jest lekarzem rodzinnym, dwójka dzieci. Urodzony i wychowany w Bydgoszczy, absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy. Wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, licencjonowany zawodnik Bydgoskiego Klubu Karate Kyokushin, instruktor spadochronowy, pilot, absolwent i prymus wielu elitarnych szkoleń jednostek specjalnych, w tym KDS Trawers, zlecanych przez MON. Za działalność społeczną i ratowniczą wielokrotnie odznaczany medalami resortowymi i państwowymi, w tym za dzielność i odwagę w trakcie Akcji Powódź w 1997 r. w Opolu. Na stałe mieszka w Kowalewku.
Karierę zawodową rozpoczął jako pracownik w kilku dużych filiach znanych marketów, był kierownikiem ochrony dużego zakładu jednej z bydgoskich fabryk, obecnie prowadzi własną działalność - szkolenia służb mundurowych, magazynier broni. Od 15 lat sprawuje funkcję komendanta Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku im. 27 WDP AK.
Największym osiągnięciem dla niego jest szczęśliwa rodzina oraz wspaniałe dzieci i żona. - Postanowiłem wystartować w wyborach na urząd włodarza Kcyni, ponieważ uważam, że tylko i wyłącznie człowiek z zewnątrz może zmienić naszą gminę i przeciąć panujące od wielu lat układy polityczne oraz personalne, które niestety przekładały się ponad interes społeczny gminy, co w konsekwencji doprowadziło do wieloletnich zaniedbań, długów i marazmu - deklaruje.
Największym priorytetem dla niego jest zmniejszenie długu gminy Kcynia oraz doprowadzenie do pobudzenia gospodarczego na jej terenie. Zapewnia, że można to osiągnąć poprzez programy rządowe Prawa i Sprawiedliwości oraz wzajemną współpracę z sąsiednimi gminami - Nakłem i Gołańczą.

 

MAREK SZARUGA

Marek Szaruga

Ma 55 lat, mieszka w Kcyni. Najważniejsza dla niego jest rodzina, żona Dorota, dwoje dzieci. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie - matematyka, studia podyplomowe z zakresu informatyki, organizacji i zarządzania oświatą, oligofrenopedagogika, staż pracy 36 lat. Nie jest członkiem partii politycznej.
Karierę zawodową rozpoczął w 1982 r. jako nauczyciel w SP
w Laskownicy, w latach 1986-1988 nauczyciel w SP w Dziewierzewie, w latach 1988-1999 w ZSS w Kcyni, od 1999 do 2011 r. dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie, w latach 2011-2014 nauczyciel Gimnazjum w Chwaliszewie, wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w latach 2014-2018 burmistrz Kcyni.
Największym osiągnięciem jest dla niego kochająca i wspierająca go rodzina, a zawodowo utworzenie od podstaw Gimnazjum w Chwaliszewie. - Za osiągnięcie uważam też sytuacje, kiedy spotykam dzisiaj już dorosłych uczniów, mających swoje rodziny, mówiących dzień dobry i podczas rozmów bardzo pozytywnie wspominających okres nauki w Gimnazjum. Wśród obecnych osiągnięć podkreśla bardzo dobrą współpracę z Radą Miejską. Wymienia też zmniejszenie zadłużenia gminy i jedną z największych inwestycji ostatnich wielu lat - rondo.
Do udziału w wyborach skłoniło go wiele argumentów. - Lubię to co robię, lubię dużo pracować, lubię trudne wyzwania, a tych na tym stanowisku nie brakuje. Chciałbym jeszcze wiele pożytecznych rzeczy zrobić dla mieszkańców. Mam bardzo ustabilizowaną sytuację rodzinną, więc czas i energię, której mi nie brakuje mogę poświęcić dla dobra mieszkańców. Chciałbym dokończyć to, co rozpocząłem - naprawa finansów gminy. Wszyscy wiemy, że będzie to proces długotrwały, ale możliwy do zrealizowania - wszyscy musimy tego chcieć, aby żyło się nam wszystkim lepiej.
Za priorytet po zdobyciu mandatu zaufania od społeczeństwa stawia zmniejszenie wydatków bieżących, spłatę zadłużenia gminy, co pozwoli na realizację jego zamierzeń na lata 2018-2023.

 

TOMASZ SZCZEPANIAK

Tomasz Szczepaniak

Mieszka w Turzynie, ma 54 lata. Żonaty, czworo dzieci. Jest rolnikiem i przedsiębiorcą.
Od 1994 r. do 1998 r. piastował mandat radnego Rady Miejskiej w Kcyni. Od 1998 r. do 2010 r. pełnił funkcję burmistrza Kcyni. - Przez 12 lat moich trzech kadencji udało się wspólnie z radnymi, sołtysami i zaangażowanymi w sprawy inwestycyjne i społeczne dużo osiągnąć. To jest dobro wspólnie wypracowane i dzięki temu nabyłem też duże doświadczenie w zarządzaniu samorządem gminnym. I w przyszłości, jeśli wyborcy mi zaufają, przełożę to na kolejne sprawy czy też inwestycje, na które mieszkańcy oczekują - podkreśla.
Wśród swoich najważniejszych osiągnięć w pracy samorządowej wymienia wybudowanie 5 sal gimnastycznych, oczyszczalni ścieków, 7 etapów kanalizacji sanitarnej, przebudowanie rynku w Kcyni i pobudowanie nowoczesnej stacji wodociągowej w Smoguleckiej Wsi.
Zapytany o powód ponownego ubiegania się o fotel burmistrza, zaznaczył, że postanowił startować w wyborach, aby ochronić mieszkańców gminy Kcynia przed rządami swojego konkurenta Piotra Hemmerlinga.
Wskazuje też kilka najistotniejszych spraw, którymi chciałby się zająć w przypadku objęcia stanowiska włodarza Kcyni. - Moim priorytetem w mieście będzie budowa basenu, gdyż uważam, że oprócz podstawowych umiejętności, jakie nasze dzieci zdobywają w szkołach, przyda się nowa umiejętność pływania. Na wsiach bez wątpienia priorytetem są budowy dróg. Konieczne jest też przystąpienie do budowy obwodnicy Kcyni, by odciążyć centrum miasta poprawiając bezpieczeństwo i komfort mieszkańców - podkreślił kandydat.

Sylwia Wysocka
Pałuki nr 1391 (41/2018)

 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.