Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

W tym roku rolnicy po raz drugi w historii składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. ARiMR przyjmuje elektroniczne wnioski od piątku 15 marca.

Po doświadczeniach z 2018 i sugestiach rolników w eWnioskuPlus Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła korekty, które mają ułatwić korzystanie z aplikacji oraz dostosować obsługę wniosku do obowiązujących przepisów. Wśród udogodnień, jakie znalazły się w tym roku w aplikacji, są m.in.: rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi o listę działek rolnych położonych na danej działce referencyjnej, dodanie tabeli zbiorczej z podsumowaniem powierzchni zgłoszonych do danej płatności w zakładce Podsumowanie, rozszerzenie wydruku wniosku i przeglądu danych o informacje o składnikach międzyplonu w ramach EFA, rozszerzenie funkcjonalności w zakresie zastępowania i wycofywania zwierząt w ramach płatności do bydła i płatności do krów, rozszerzenie sprawdzeń kompletności wniosku oraz komunikatów prezentowanych podczas wypełniania wniosku w celu uniknięcia błędów w składanych wnioskach. Wprowadzone modyfikacje mają zapobiec problemom występującym podczas wypełniania niektórych wniosków w 2018 roku.
Rolnicy, którzy mają już konto w aplikacji, by rozpocząć prace nad wypełnianiem wniosku, muszą tylko zalogować się do systemu informatycznego ARiMR. W przypadku rolników, którzy posiadają już konto w aplikacji eWniosekPlus i jest ono zablokowane lub rolnik zapomniał hasła do konta, należy skorzystać z opcji Nie pamiętasz hasła?.
Rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z e-wniosku po raz pierwszy, by uzyskać do niego dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus a następnie podać trzy dane weryfikacyjne: numer identyfikacyjny producenta, kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018 i 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail, na który Agencja będzie przesyłała ewentualne powiadomienia. ARiMR zachęca do podawania danych kontaktowych oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień, dzięki temu pracownicy Agencji będą mogli się skontaktować z rolnikiem w zakresie obsługi wniosków wysyłanych w eWniosekPlus.
Wypełnianie wniosku rolnik rozpoczyna od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych (ewidencyjnych). Po wyrysowaniu uprawy zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.
ARiMR zapewnia, że aplikacja porówna dane deklarowane przez rolnika z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadzi kontrolę krzyżową między danymi deklarowanymi przez innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków.
Aplikacja również na bieżąco ma wyliczyć powierzchnie gruntów ornych, procent uprawy głównej oraz dwóch upraw głównych.
W zakresie sprawdzenia wymogów zazielenienia dostępny jest kompleksowy przegląd zawierający informacje na temat zwolnienia z wymogu dywersyfikacji upraw, zwolnienia z wymogu utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), spełnienia wymogu dywersyfikacji upraw, spełnienia wymogu utrzymania EFA, powierzchni, nazwy i procentu upraw głównych, danych dotyczących elementów EFA oraz trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym.
Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwytuje pomyłki, ale również na bieżąco informuje o popełnionych błędach czy brakach - informuje agencja, która jednak oficjalnie przyznała, że: Stwierdzone zostały przypadki błędnego pobierania przez aplikację „eWniosekPlus” bydła i krów do płatności. Trwają prace nad naprawą problemu. Prosimy o szczególną uwagę podczas dodawania zwierząt do wniosku.
Do czasu wysłania wniosku do ARiMR można wprowadzać w nim zmiany. Nie ma limitu wejść na dany wniosek. W trakcie jego wypełniania można go zapisywać, zamykać i ponownie otwierać. ARiMR zaleca systematyczne zapisywanie wniosku roboczego podczas jego wypełniania. Po wysłaniu wniosku rolnik otrzyma potwierdzenie. Rolnikom i doradcom zaleca się aby po wysłaniu wniosku pobrać Potwierdzenie przyjęcia wniosku lub wydrukować.
Wnioski złożone przez aplikację eWniosekPlus nie wymagają potwierdzenia w postaci złożenia wniosku w formie papierowej w biurach powiatowych Agencji.
Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu lub mają trudności z wypełnieniem wniosku, mogą skorzystać z pomocy doradców ODR-ów oraz pracowników ARiMR. Podobnie, jak w roku ubiegłym w biurach powiatowych Agencji dostępne są dla rolników stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.
Złożenie wniosku w formie papierowej jest możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR. Wniosek w wersji papierowej może zostać złożony osobiście do biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem osoby trzeciej, przesłany pocztą lub dostarczony za pomocą kuriera. Za datę złożenia wniosku papierowego do biura powiatowego ARiMR przyjmuje się datę złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku przez rolnika lub osobę trzecią, datę wpłynięcia wniosku do biura w przypadku wysyłki wniosku za pośrednictwem kuriera, datę stempla pocztowego w przypadku, gdy rolnik wysyła wniosek pocztą.
Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r. Wniosek może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., ale osoby, które złożą wniosek między 16 maja a 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Wnioski osób, które złożą wniosek po 10 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają płatności.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1414 (12/2019)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.