Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

Jedna z dwóch ofert w kolejnym już przetargu na przebudowę odcinka ul. 700-lecia wreszcie zmieściła się w limicie wydatków, który założył sobie ratusz. Burmistrz zapowiada, że w 2019 r. odcinek tej ulicy między kościołem a mostem będzie zrobiony.

Jak wynika z informacji z otwarcia ofert w przetargu na przebudowę odcinka ul. 700-lecia, jedna z dwóch złożonych mieści się w limicie wydatków założonych przez gminę Żnin na realizację tego zadania. Ponieważ od otwarcia ofert minęło już 2 tygodnie, poprosiliśmy w Urzędzie Miejskim o informację, kiedy może być podpisana umowa z wykonawcą i jaki będzie termin realizacji tej inwestycji. Wiele wskazuje na to, że przed wakacjami letnimi firma Eurovia Polska nie zrealizuje inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich na ul. Dworcowej w Żninie, więc w mieście nadal będzie funkcjonowała zmieniona organizacja ruchu. Czy to oznacza, że z przebudową ul. 700-lecia trzeba czekać właśnie do przerwy wakacyjnej, czyli okresu, w którym nie jeżdżą tamtędy autobusy szkolne? Poza tym zwróciliśmy się do ratusza o informację, jakie są założenia jeśli chodzi o możliwości dojazdu do posesji, w tym z towarem do sklepów, które funkcjonują na odcinku ul. 700-lecia od mostu do skrzyżowania z ul. Szkolną - czy taki dojazd w ogóle będzie możliwy w trakcie realizowania zadania?
Dodajmy, że korzystniejszą cenowo z dwóch ofert w przetargu złożyła firma Kowalski Budownictwo ze Żnina. Oferuje się ona wykonać odcinek ulicy od mostu do kościoła za ponad 1.280.743 zł. Drugi oferent, firma Betpol z Bydgoszczy chce za przebudowanie tego odcinka ul. 700-lecia ponad 1.968.360 zł. Limit wydatków, który gmina sobie ustanowiła w ostatnim przetargu na wykonanie odcinku ul. 700-lecia wynosił 1.469.869 zł.
Rzecznik Urzędu Miejskiego Dawid Kolasa odpowiedział nam, że gmina Żnin jest aktualnie na etapie badania przedłożonych przez wykonawców kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z przedmiotem zamówienia. Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do przedłożenia wszystkich stosownych dokumentów. W przypadku ich pozytywnej weryfikacji, może dojść do wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie do zawarcia umowy. Procedura więc trwa.
Planowany termin wykonywania robót budowlanych zakłada okres od początku czerwca do końca sierpnia bieżącego roku. Termin ten wynika z konieczności wykonania robót drogowych podczas przerwy wakacyjnej, gdy nie kursują tym odcinkiem autobusy szkolne.
- Jeśli chodzi o dojazd do posesji podczas prowadzenia robót drogowych, harmonogram prowadzenia prac oraz sposób dojazdu do posesji i dostawy towarów do sklepów znajdujących się na przedmiotowym odcinku ul. 700-lecia zostanie ustalony wraz z wykonawcą robót drogowych. Wykonawca będzie zobligowany do zminimalizowania negatywnych skutków prowadzonych robót w stosunku do użytkowników tego odcinka drogi. O możliwości dojazdu do posesji Mieszkańcy przedmiotowego odcinka będą informowani na bieżąco - powiedział rzecznik. - Przebudowa ul. 700-lecia była podczas kampanii wyborczej jednym z najgorętszych tematów. Obiecałem, że temat zostanie przez nas zrealizowany i teraz zbliżamy się do wcielenia tej obietnicy w życie. Gdyby nie przeciągająca się inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich (przebudowa mostu na ul. Dworcowej), to moglibyśmy zająć się ulicą 700-lecia w szerszym zakresie. Jednak na razie, póki obowiązuje zmiana organizacji ruchu, musimy ograniczyć się do odcinka od kościoła pw. św. Floriana do mostku. Wszystko wskazuje na to, że doprowadzimy to zadanie do końca w 2019 roku - zapowiedział burmistrz Żnina Robert Luchowski.
Na zakończenie również rzecznik Dawid Kolasa dodał, że równolegle będą podejmowane przez Urząd w Żninie działania w kierunku aplikacji o dofinansowanie wykonania inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek będzie obejmował I etap przebudowy ulicy 700 lecia, tj. odcinka od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ul. Szkolną. Wniosek zostanie złożony w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy do 15 kwietnia br.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1515 (13/2019)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.